Julius Kuperjanovi Selts
                          


MTÜ Julius Kuperjanovi Selts  Tartu. Saada E-mail:  olev@kuperjanov.ee
                                                                             J.Kuperjanovi teenetemärgid

     JK Seltsi põhikirjast: IV. Seltsi tegevussuunad p.3:

    "Asutab kaks J.Kuperjanovi-nimelist teenetemärki, millega autasustab J.Kuperjanovi sünnipäeval Eesti Vabariigi või väliskodanikke vastavalt nende teenetele Eesti Vabariigi ees, lähtudes J.Kuperjanovi ajalukku talletatud põhimõtetest, vaadetest ning arusaamadest. Autasustamisele kuuluvate kodanike nimed esitavad Seltsi liikmed kolm kuud varem, Alice Kuperjanovi Sosva vangilaagris hukkamise aastapäeval"

      Esimene J.Kuperjanovi teenetemärkidega autasustamine toimus 8. oktoobril 2010.a., J.Kuperjanovi 116. sünnipäeva eel, Tartus toimuva ajalookonverentsi päeval.  
Leitnant J.Kuperjanovi mälestusmedal
Leitnant J.Kuperjanovi teeneterist