Märkused: Lisatud on langenud, haavatud ja teadmata kadunud sõjameeste kohta käiv teave. Väejooksikuteks tunnistatud isikud võisid hiljem välja ilmuda, mille kohta aga puudub käesoleva ajavahemiku kohta info.
Nimekirjas olevate isikute nimed võivad erineda pärisnimedest, sest ülesse kirjutamisel kasutati erinevaid nimevorme, tollaseid tähtede, nimelühendite ja muid erisusi, samuti ei ole nimekiri arvatavasti lõplik. Samas vastab see 1200 mehelise pataljoni suurusele, mis on kajastunud erinevates ajakirjanduslikes materjalides ja kirjanduses.
Vabadusristi VR saajate nimekirjas valitseb mõningane segadus, sest juba 1935. puudus teave üle 700 Eesti kodakondsust omanud Vabadusristi kavaleri kohta. /Eesti Vabadusristi kavalerid. Register 1997/ 
Lühendite tähendused:
r-rood, rtsk-ratsakomando, sidek-sidekomando, tr-tagavararood, töör-töörood, 2 JP-2.jalaväe polk
pk-päevakäsk
v/t-vabatahtlik, rms-reamees, jefr-jefreitor, veltv-veltveebel, ltn-leitnant, kpt-kapten, nao-noorem allohvitser, vao-vanem allohvitser
haav-haavatud, põrut-põrutada saanud, lang-langenud, vab-vabastatud, v.-või
KPPS - Kuperjanovi Partisanide Polgu Seltsi asutajaliige 1938.


1.    Aamer  ?, rms, rtsk, 20.01., pk 19                  
2.    Abel Julius Isaaku p., rms, I r, pk 13, 12.01., vangi lang Kikka lah eel 27.01., pk 23, haav. surn. 27.01.  +
3.    Abroi Osvald Gustavi p., rms, II r, 23.01., haav Pajus 31.01., pk 25
4.    Adalbert (Alabert) Eduard, rms, II r, 10.01., pk 11, pk 19, jefr
5.    Adalbert (Alabert) Voldemar, n a o, II r, 24.12.18., pk 4, pk 19, v a o
6.    Adamson Jakob, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
7.    Adolf August, rms, I r,  pk 4, 24.12.18.
8.    Aidakats Ludvig Kristjanip., rms, II r, 24.12.18., pk 4; lang Pajus 31.01., pk 25   +
9.    Alber (v. Aller) August, rms, III r; 20.01., pk 18
10.    Alalbert Jaan, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
11.    Alekand Frantz, rms, IV r, 07.01.
12.    Alekand Richard, n a o, IV r, 23.01., pk 22, 26                                                                  VR
13.    Alekõrs Richard Karli p., rms, II r, 23.01., pk 22; haav Pajus 30.01., pk 25
14.    Allik August, rms, IV r, 09.01., pk 10; haav Pajus 30.01., pk 29, 35, tr
15.    Allikas Aleksander, rms, III r, 17.01., pk 16
16.    Alteberg Johan, rms, tr, 18.-24.01. pk 3
17.    Alteberg Rudolf, rms, IV r, II r, 23.01., pk 22; haav Pajus 31.01., pk 25
18.    Altmann Emil, rms, tr, 13.-24.01. pk 35
19.    Amandus Voldemar, rms, IV r, 24.01., pk 26
20.    Amor Jüri, rms, III r, 24.12.18., pk 4, 20, sidek
21.    Amor Karl ( v. Karel), rms, I r, 12.01., haav Pajus 31.01., pk 25, 35, vab 01.03.
22.    Amor Rudolf, rms, III r, 17.01., pk 16, 20, sidek
23.    Anderson Heinrich, rms, II r, 15.01., pk 14, 24.01. üle tr-i
24.    Anderson Johannes, rms, II r, pk 22; haav Rõngu-Pukkamõisa 25.01., pk 23
25.    Anderson Leonhard Hindriku p., jefr, III r, 30.12.18., pk 8; pk 5, haav Pajus 31.01., pk 25, surn. 23.06.  +
26.    Ani (v. Anni) Elmar, rms, III r, 17.01., pk 16
27.    Ani Voldemar, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
28.    Anijärv Johannes, n a o (rms), v/t, 04.01., 13.01.
29.    Anni Rudolf, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
30.    Antik Johannes, maj osak ül, 13.01., pk 13, 19
Ann Ludvig?, vt Aru L.
31.    Annuk August, rms, III r, 20.01., pk 18; haav Pajus 31.01., pk 25, tag.15.03.
32.    Annuk Johannes, rms, IV r, 08.01., pk 9
33.    Annuk Otto, jefr, II r, 22.01., pk 19, 2.JP-st, Kudinalt                                                      VR (Jaani p.)
34.    Annuk Nikolai, lpn, II r, 30.12.18.; lang Kikka lah 27.01., pk 23, tagan. Kup-ga Tartust teel  +
35.    Annus Mihkel, rms, III r, 17.01., pk 16
36.    Anton August, rms, III r, 24.01., pk 24; teadm kad ja ilmunud, pk 26
37.    Antonov Aleksander, rms, IV r, 23.01., pk 22, 26
38.    Arak Arnold, rms, rtsk, 17.01., pk 16
39.    Arand August, rms, IV r, 11.01., pk 12, 17, lang. Petseri j. 29.04., Puurmanist     +
40.    Arant(d) Karl, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
41.    Arand(t) Voldemar, rms, töör, 29.12.18., pk I, 7; kõlbm?, lang. Salisburgi all 14.02.  +
42.    Arbeiter Johan, rms, töör, 27.12.18., pk 5, hob
43.    Arg Artur, rms, II r, 03.01., pk 4, Äksi KL-st
44.    Aren Johannes, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
45.    Arro Jüri, velsk, IV r, 22.01., arstitead ül, pk 21
46.    Arst August, rms, III r, 20.01.
47.    Arst Johannes, rms, tr, 13.01., IV r, 23.01., pk 22, 26; 35
48.    Aru August Karli p., rms, III r, 17.01., haav Pajus 31.01., pk 25, tag. 6.07.
49.    Aru Jüri, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
50.    Aru Ludvig, rms, III r, 12.01.
51.    Aru Mart, rms, tr, 12.-24.01, pk 35
52.    Aru Rudolf, rms, III r, 17.01., pk 16
53.    Arujärv Johannes, I, 4, 03.01.
54.    Aruksaar Richard August Kaarli p.,, rms, tr, III r, 18.01., pk 24; lang Pajus 30.01., pk 25   +
55.    Arvet August, rms, III r, pk 18
56.    Asso Ferdinand, rms, IV r, 24.01., pk 26
57.    Aun Ludvig, rms, III r, pk 13
58.    Aunapuu Arnold, rms, tr, 12.-24.01.
59.    Aunapuu Aruvald, rms, töör, pk 35
60.    Aunpuu Johannes, rms, III r; v/t, 27.12.18., pk 5; lang Pajus 30.01., pk 25    +
61.    Ausing Jaak, rms, tr, pk 8
62.    Ausing Jaan, rms, rtsk, koju 20.01.
63.    Auus August, rms,  I r,  pk 18, 20.01.
64.    Avi Osvald, rms, tr, 17.-24.01. pk 35
65.    Bajev Abdul, n a o, III r, 24.01., pk 24, haige 31.01.?, ev Tln-a
66.    Baumann Jaan, rms,  I r, 10.01., väej alates Tartu vab, pk 35
67.    Baumann Oskar, rms, III r, 27.12.18., pk 5; rtsk, pk 5
68.    Barbets Eduard, rms, III r, 20.01., pk 20
69.    Barbits Elmar Jaani p., rms, tr, 21.-24.01., pk 35
70.    Barbits Karl, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
71.    Braats Rudolf, rms, IV r, 09.01., pk 10
72.    Braunbrick Johannes, rms, II r, 24.12.18., pk 4, kõlbm pk 7
73.    Bauman Jaan, rms, tr, 13.-24.01., pk 11
74.    Bergent Kristjan, rms, III r; 17.01., pk 16                               
75.    Bezinev ?,               Puurmani mõisa komandant 03.-05.01.19.
76.    Birk Jakob, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
77.    Birk Oskar, n a o, rtsk, 30.12.18., pk 8, 14
78.    Blumberg Otto, rms, I r, pk 18, 20.01.
79.    Blumfeld Kusta, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
80.    Blumfeld Ludvig, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
81.    Braunbrick Johannes, rms, II r, pk 4; vab pk 8
82.    Bringfeldt August, n a o, III r, 26.12.18., pk 7, EKL, tr, pk 22                              VR (Soovere)
Briks August, vt Priks A.
83.    Busch August, v a o, IV r, 23.01., tr-IV                                                                    VR (Karli p.)
84.    Busch (v. Darsch v Tarsch) August, rms, II r, 23.01., pk 22, n a o; põrut 31.01. Pajus, pk 29
85.    Chakkar Hugo, rms, I r, pk 21, 22.01.
86.    Danilov Johannes, rms, töör, pk 35
               Darsch August, vt Tarsch A., vt. Busch A.
87.    Diider ? Johannes, rms, IV r, pk 9
88.    Edur August Liisa p. rms, II r, 24.12.18., pk 4; haav Pajus 31.01., pk 25, surn haav 30.03., Liisa p. Kursi surn/a   +
89.    Ehrenbusch August, rms, II r, 12.01., pk 13; teadm kad 29.01., pk 25
90.    Ehrenbuch Johannes, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
91.    Ehrenbusch Juhan, rms, III r, 11.01., pk 12
92.    Ehrenbuch Karl, rms, töör, 03.01., pk 7, hobune
93.    Ehrenbusch Paul, rms, töör, 04.01., pk 4, hobune
94.    Ein August, rms, II r, 24.12.18., pk 4; rtsk, pk 6
95.    Ein Emil, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
96.    Einsild Udo, rms, ohv aset, rtsk, 12.01., pk 13                                                        VR (Aleksandri p)
97.    Eischenbaum Paul, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
98.    Elbe Maksimilian, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
99.    Elblaus Eduard Tõnise p., rms, III r, 20.01., pk 20, sidek; haav Pajus 31.01., pk 25               
100.    Elken August, rms, tr, II r, 12.01., pk 13; vab pk 20
101.    Eller Herbert Magnuse p., rms, I r, 14.01. tr, 25.01., I r, haav Pajus 31.01., pk 25; 35, tag 25.03.
102.     Eller Karl, rms, IV r, 18.01., pk 17
103.    Engel August Karli p., tr, II r, pk 15, haav Pajus 31.01., pk 25, tag. 13.03.
104.    Ennokson (v. Ennukson) August, rms,  I r, pk 10., 09.01., haav.surn.15.08., Kursi surn/a      +
105.    Ennus Eduard, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
106.    Erikson August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
107.    Erikson Oskar, rms, III r, 26.01., pk 24, teadm kad Pajus 31.01., väej 01.02.
108.    Ertis (v. Ernits) Hindrik, rms, tr I r, haav saanud Pajus 31.01., pk 26, 35
109.    Ertis Rudolf, kapellm, 11.01., pk 17, vab pk 19
110.    Ets Eduard, rms, II r, 18.01., pk 17
111.    Escholtz Eduard, v a o, III r, 24.01., pk 24; haav Pajus 31.01., pk 25, tag 09.04., haav 13.04., 
                                                                                                                                     surm haav 13.10. +
112.    Fabritsius (v.Vabritsius) Johannes, rms, I r, 24.01.
113.    Feldbach Aleksander, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
114.    Feldmann Robert, n a o, IV r, 12.01., pk 13, haav? 30.01., pk 29
115.    Fra...? August, rms, tr, 13.-24.01.
116.    Frants Georg, rms,  tr (I r), pk 35
117.    Frei Robert, rms, IV r, 24.01., pk 26
118.    Freiberg Armin, rms, töör, pk 35
119.    Freiberg August, rms,  I r, pk 4, 24.12.18., III r, pk 35              
120.    Fromm Peeter, rms, IV r, 17.01., pk 16
121.    Fuchs Johannes, rms, II r, 23.01., pk 22                                              
122.    Gelbe Karl, rms, III, põrut Pajus 30.01.
123.    Gerhard Artur, rms,  I r, pk 19, 20.01., lang. 27.06.  +
124.    Gi(o)ldberg Armin, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
125.    Ginter Ludvig, rms, III r,17.01.
126.    Goldov Bernhard, rms, ?r, 18.01.,Tartu elanik (Poe 10)(Juutide veeb/lehe nimekirjast)???
127.    Glaser Andreas, rms, IV r, 16.01., pk 15, 2.JP-st
128.    Goruchkin Dimitri, lpn, IV r, pk 21, Mustvee vald
129.    Graumann Aleksander, rms, III r, 17.01., pk 16
130.    Grose Leonhard, rms, III r, 26.01.
131.    Gross Johann, rms, III r, pk 24
132.    Gruumann  Juhan, rms,  I r, pk 19, 20.01.
133.    Grünbach Eduard Märdi p., rms, I r, 24.01., lang. 29.04.  +
134.    Grünberg Karl, rms, I r, 24.01.
135.    Grünberg Oskar, rms, tr, IV r, 12.01., pk 13; haav Pajus 30.01., pk 29; 35
136.    Gutmann Jaan, rms, II r, 17.01., pk 21                           
137.    Haba August, rms, tr, pk 35
138.    Hagel Rudolf, rms, III r; 20.01. pk 20, sidek
139.    Hallik (Halli) Johannes, rms, rtsk, 27.12.18., pk 19; teadm kad Kikka lah eel 27.01., pk 23                                      
140.    Hanko (v. Hango) Karl, tr, pk 8,                                   KPPS asutaja 1938.
141.    Hannemann Kristjan, rms, rtsk, 27.12.18., pk 5
142.    Hanson, Paul Joosepi p, lpn, III r, pk 1, n ohv; IV r ül, pk 36                                               VR
143.    Hansen Aleksander, rms, III r, 27.12.18., pk 5
144.    Hansing Arnold, rms, rtsk, 27.12.18., pk 5
145.    Harezin? Eduard, rms, II r, pk 22                                       
146.    Hel Julius, rms, pk 23
147.    Hendrikson Karl, rms, III r, 23.01., pk 22
148.    Hermann Oskar,rms, tr, pk 35
149.    Hiis (v. Hiio) Jaan, rms, töör, 18.01., pk 17
150.    Hiis (v. Hiio) Jüri, rms, töör, 18.01., pk 17
151.    Hinno Jaan, rms, IV r, 23.01., pk 22; haav Pajus 30.01., pk 29
152.    Hirsch Oskar, rms, IV r, 24.12.18., pk 4
153.    Hoffmann Johannes Hansu p, n a o, III r, 24.12.18., pk 4; pk 5, lang Kikka lah 27.01., Kursi surn/a   +
154.    Hoffmann Julius,v a o, III; haav Kikka lah 27.01., pk 23
155.    Hunt August, rms, IV r- rtsk, 24.12.18., pk 4
156.    Hunt Jaagup, rms, rtsk, 12.01., pk 19, koju 20.01.
157.    Hunnik Herman (Eduard), rms, rtsk, 20.01., pk 19
158.    Ilves Ferdinand, rms, II r, 24.12.18., pk 4
159.    Ilves Karl, rms, II r, 22.01., pk 21, teadm kad Pajus 31.01.         
160.    Ingel Filip (ka Philip ja Viilip), rms, I r, 25.12.18., haav Löwenhofi m. j. 28.01., pk 23, Kudina
161.    Ingel Karl Eduard, rms, I r (tr), 13.01., lang Pajus 31.01., pk 25, 35    +
162.    Inn August, rms, tr, 19.-24.01., pk 35
163.    Int Ludvig, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
164.    Ivand Karl, junk, III r, pk 22                                                                                VR (Viido p.)
165.    Ivask Kotleb, rms, tr, 10.-24.01., pk 35                     
166.    Ivask Rudolf, rms, III r, 20.01.
167.    Jaago Arnold, rms, IV r, 18.01., pk 17                                                             VR ( Karli p)
168.    Jaagund ?, lpn, III r, pk 14, Laiuselt, teadm kad Kikka lah 27.01.
169.    Jaanus Karl, rms, rtsk, 12.01., pk 14                                                               
170.    Jaanson Jaan, rms, rtsk, 12.01., piiriv 20.01.
171.    Jaakson Elmar Johannes Peetri p., rms, II r, 20.01., pk 21; lang Rõngu-Pukkamõisa 25.01., pk 23  +
172.    Jakobson  ? , st kapten, IV, n a o, pk 15 Tartu vaksali komandandiks      
173.    Jakobson Johannes Juhani p., rms, I r, 24.01.                                                             
174.    Jakobson Mart, rms, IV r, 18.01., pk 17, s. Väikveres, hiljem Jaagura         VR
175.    Jakobson Robert, rms, IV r, 23.01., pk 22, 26
176.    Jakovit? August, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
177.    Jalakas Eduard, rms, IV r, 28.12.18., pk 6, Tõrve k.
178.    Jalakas Johannes Augusti p., rms, tr, pk 3, 02.01.; IV r, põrut Pajus 30.01., pk 29
179.    Janno Theodor, rms, III r, 24.12.18.
180.    Janson Ernst, rms, rtsk, 12.01., pk 14
181.    Jantikene Anton, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
182.    Jarkovit? Eduard, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
183.    Jarkovit? Oskar, rms, III r, 23.01., pk 22
184.    Jelbe Karl Amalie p., rms, III r, 29.01., pk 24; põrut 30.01., pk 25, põrut 26.06., haav 18.07.
185.    Jobson Martin, lpn, IV r, pk 14
186.    Johanson Eduard, rms, I r, pk 19, 16.01.                                                    
187.    Johanson (v. Juhanson) Hans, rms,  töör, 10.01., pk 11, Peeti p., Kursi surn/a
188.    Johanson Julius, rms,  I r, pk 13, 12.01.
189.    Johanson Rudolf, rms, II r, 03.01., pk 4, Äksi KL-st
190.    Joor Hendrik, rms, II r, 30.12.18., pk 8; tr, pk 22
191.    Joor Karl, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
192.    Josing Aleksander, rms,  I r, 01.01., väej alates Tartu vab, pk 29, tag 31.03.
193.    Juhanson Jaan, rms, rtsk, 20.01., pk 19
194.    Juhkam August, rms, III r, 24.01., pk 24
195.    Juhkam Jaan, rms, II r, 24.12.18., pk 4, IV r, pk 7
196.    Juhkam Johannes, rms, IV r, 18.01., pk 17
197.    Juhkam Rudolf, rms, IV r, 29.12.18., pk 7; haav Pajus 30.01., pk 29
198.    Jukk Johannes, rms, IV r, 29.12.18., pk 7,8, haav.surn.23.06., Kursi surn/a      +                  VR (Jüri p)
199.    Jundas (v. Juudas) August, rms, tr, pk 19, koju 20.01.              
200.    Junti  (v. Junts) August, rms, III r, 12.01., pk 13                                                      
201.    Junts August, n a o, II r, 24.12.18., pk 4, pk 19, v a o, Jüriküla .               VR ( Junts, A. Jaagu p)
202.    Ju(ü)rjenstein Aleksander, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
203.    Jõemaa A., rms IV, 18.01.
204.    Jõesaar August, rms, III r, 24.12.18., pk 5
205.    Jõesaar Johannes Johani p.,rms, II r, 24.12.18., pk 4; haav Pajus 31.01., pk 25
206.    Jõgi Eduard Kristjani p., rms, II r, 23.01., pk22 haav Kikka lah 27.01.19., pk 35       VR (vao, Kristjani p)
207.    Järv August, rms, III r, 10.01., pk 11, teadm kad 13.01.
208.    Järve Eduard, rms, rtsk, 06.01., pk 7
209.    Järve Oskar, rms, IV r-rtsk, 24.12.18., pk 4, haav.surn.17.03.   +
210.    Jüldengof Karl, rms, tr, pk 35
211.    Jürgen Jüri, rms, tr, 13.-24.01., pk 35                                                           VR (n-srs, Juhani p)?
212.    Jürgenson August, rms, III r, 17.01., pk 16
213.    Jürgenson August; rms, IV r, 18.01., pk 17
214.    Jürgenson Eduard Jüri p., rms, IV r, 29.12.18., pk 7, haav. Lätis surn. 14.09., Kursi surn/a  +        VR (kpr, Jüri p)
215.    Jürgenson Otto, rms, v/ t,  I r, pk 1a, 24.12.18.
216.    Jürgenson Peeter, rms, töör, 24.12., pk 8, hobune                               
217.    Jürjenson Elmar, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
218.    Jäger Karl, rms, töör, II, 07.01., pk 8,
219.    Kaal Karl, rms, III r, 24.12.18., pk 4; rtsk, pk 6, Kuigatsi                            VR (kpr, surn Inglismaa)
220.    Kaarma August, rms, IV r, 18.01., pk 17                                               
221.    Kaasik Aleksander, rms, II r, 18.01., pk 17; haav Rõngu-Pukkamõisa 25.01., pk 23
222.    Kaasik Karl Jakobi p., rms, II r, 18.-24.01., tr, 23.01., pk 22, haav Pajus 31.01., pk 25
223.    Kabbin Karl, rms, töör, I r, 24.12.18., pk 4
224.    Kabbin Karl II, rms, IV r, 08.01., pk 9
225.    Kabel Tõnu, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
226.    Kaeramaa Jüri, rms, tr, pk 35
227.    Kagel Rudolf, rms, III r, pk 26
228.    Kaiv Villem, rms, IV r, 24.01.
229.    Kajak August, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
230.    Kajo Johannes, rms, II r, 24.12.18., pk 1a                                               VR (nao Kaiv Johannes?)
231.    Kala August, rms,  I r, pk 1a, 24.12.18., lang.19.04., Johannese p., Kursi surn/a    +
232.    Kala Johan, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
233.    Kalamees August, rms, I r, pk 13, 12.01.
234.    Kalamees Jaan, rms, IV- töör, 24.12.18., pk 4, toidult maha 10.01.
235.    Kalaus Jaan, rms, tr, 21.-24.01., pk 35
236.    Kalk? Richard, rms, tr, 12.-24.01.
237.    Kallas August, rms, tr, 18.-24.01., pk 35                                                  
238.    Kalm Ferdinand, rms, III r, 17.01., pk 16
239.    Kalm Karl, rms, I r, pk 19, 20.01.                                                                  VR
240.    Kalm Kristjan, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
241.    Kalm Voldemar, rms, II r, 12.01., pk 13
242.    Kana Leberecht, , rms, haav Rõngu alevi ja mõis, vab 25.01.
243.    Kana Ludvig, rms, III r, 17.01., pk 16
244.    Kanep Julius, rms, tr, pk 35
245.    Kangur Alfred, rms, II r, 12.01., pk 13, 23
246.    Kangur August, rms, tr, IV r, 19.01.
247.    Kangur August, rms, II r, 27.12.18., pk 5; IV r, pk 26; haav Kikka lah 27.01., pk 35
248.    Kangur Johannes, rms, II r-III r, 27.12.18., pk 5, rtsk, pk 6, Tõnu p., s.1895.
249.    Kangur Johannes, rms, IV r, 24.01.
250.    Kangur Oskar, rms, IV r, 23.01., pk 22; 26
251.    Kangur Robert, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
252.    Kanno Leberecht, rms, II r, 23.01., pk 22;  haav Rõngu-Pukkamõisa 25.01., pk 23
253.    Kapral August, rms, töör, 07.01., väej pk 14,                  
254.    Karelson Voldemar Bernardi p., rms, II r, 20.01., pk 19, põrut Pajus 31.01
255.    Karin? Nikolai, rms, II r, 23.01., pk 22       
256.    Karja August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35              
257.    Karja Gustav, rms, IV r, 29.12.18., pk 5, 7, 8, esim., väej, tapetud punaste poolt Pööral 04.01.+  
258.    Karjus Daavet, rms, I r (II r), v/t, 01.01., pk 4,
259.    Karjus Johannes, rms, II r, 30.12.18., pk 8
260.    Karlson, Johannes, rms, IV r, 16.01., pk 15, 2.JP-st
261.    Karm Aleksander, rms, I r, pk 18
262.    Karm Osvald Gustavi p., rms, I r, jefr, 30.12.18. pk 7, 8; haav 03.01., pk 3 - I haav pataljonis       VR
263.    Karma Karl, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
264.    Karpson Gustav Danieli p., rms, III r, 24.12.18., pk 1a; haav Pajus 31.01., pk 25
265.    Karu Aleksander, rms, I r, 20.01.
266.    Karu Jaan (Juhannes), rms, tr, 13.-24.01., pk 35
267.    Karu? Otto, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
268.    Karu Johannes, rms, IV r, 18.01., pk 17; 35
269.    Kask Aleksander, n a o, I r, pk 13,                                                                             
270.    Kask Andrei, rms, III r, 03.01., pk 4, Torma-Lohusuu KL-st, haige 31.01., teadm kad 27.01.
271.    Kask August, rms, (tr), III r, 24.01., pk 24, 35                                                        
272.    Kask Eduard, rms, I r, pk 13; 12.01., haav Sangaste vaks 28.01., pk 24
273.    Kask Johannes Johannese p., rms, I r,IV r, tr, pk 6, I, 5, 35
274.    Kask Paul, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
275.    Kask Rudolf, rms,  I r, pk 10, 09.01.
276.    Kasper Julius, rms, III r, 26.12.18., pk 7; põrut Pajus 30.01., jäi rivvi pk 2, VR (ohv as, Gustavi p)      
277.    Kass August, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
278.    Kass Robert, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
279.    Kattel Voldemar, rms, rtsk, 20.01., pk 19, Kuigatsi mõis                                       VR (Kattal V) 
280.    Kaur Rudolf, rms, II r, 12.01., pk 13, tr? 20.-24.01.
281.    Keerak Jaan, rms, I r, pk 14, 13.01., 2.JP-st
282.    Keiss Ilmar, rms, töör, 24.12.18., pk 8, rtsk?, 2JP-st, 27.01.
283.    Keiss Jakob Jaani p., rms, II r, 30.01, pk 24; põrut Pajus 31.01., pk 25; III r, pk 26
284.    Kelder Aleksander, rms, III r, 30.12.18., pk 8; tr, pk 22, 35
285.    Kelder August, rms, I r, pk 4, 24.12.18.
286.    Kelt Osvald, rms, rtsk, 27.12.18., pk 5
287.    Kertmann Karl, rms, III r, 23.01., pk 22
288.    Kesa Peeter, rms, töör, 24.12.18.
289.    Kevend ( v. Kerend, Kurand) Albert, rms, I r, pk 24, s/v ametnik
290.    Kiili August, rms, rtsk, 20.01., pk 19                                                                        VR (nao, Kaareli p)
291.    Kiili Joosep, rms, rtsk, 20.01., pk 19, 35                                                                 VR
292.    Kiipsaar August, rms, IV r, 18.01., pk 17
293.    Kiipsaar Jaan, rms, IV r, 11.01., pk 12
294.    Kiis Gustav, rms, tr, pk 35
295.    Kiis Jaan, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
296.    Kiis Jakob, rms, II r, 29.01.
297.    Kilk Rudolf, rms, I r, pk 16, 17.01.
298.    Kimmel Georg, rms, I r, pk 1a, 24.12.18.
299.    Kimmel Johann(es), rms, I r, pk 18,35,tr
300.    Kink Eduard, rms, II r, 24.12.18., pk 1a
301.    Kink Oskar,velsk, II, pk 1a,
302.    Kint Ludvig,rms, tr, pk 35
303.    Kirhäiding Daniel, rms, töör, 24.12.18., III r, pk 1a
304.    Kirhäiding Eduard, rms, III r, 24.12.18., pk 1a
305.    Kirtsi Ra..., rms, tr, pk 35
306.    Kiudorf Samuel, rms, III r, 23.01., pk 22
307.    Kivi Johannes Jakobi p., rms, III r, 12.01., pk 13; lang Kikka lah 27.01. Priipalu, pk 23, 35 +
308.    Kivi Karl, rms, tr, pk 35
309.    Kivistik Aleksander, rms, I r, pk 4, 24.12.18.
310.    Kivistik Hugo, rms, II r, 03.01, pk 4, Äksi KL-st
311.    Kivistik Karl, rms, IV r, 28.12.18., pk 6
312.    Klau(v)s Eduard, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
313.    Kleimann Ernst, rms, IV r, 29.12.18., pk 7, haav Pajus 30.01., pk 29
314.    Kogger August, rms, I r, pk 18, 20.01.
315.    Kochk(s) Aleksander, rms, IV r, 24.01., pk 26; 35, tr
316.    Kohal Elmar, rms, töör, 23.01., pk 22
317.    Kohk Johannes, rms, IV r, 24.12.18., pk 4
318.    Koido Eduard, rms, I r, pk 18, 20.01.
319.    Koik Gustav, rms, tr, pk 35
320.    Kokk Arnold, rms, I r, pk 11, 10.01.; haav Sangaste vaks 28.01., pk 24
321.    Kokk Johannes, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
322.    Kolberg (Kolbre) Karl, rms, I r, pk 1a, EW-s kpt,  surn 4.12.1983.
323.    Koll Eduard, rms, I r, pk 13, 12.01.
324.    Koll Johannes, rms, töör, 11.01., pk 12, Kuremaa vallast, kerg. haav 31.01. Pajus
325.    Kommussar Eduard, rms, II r, 24.12.18., pk 4, haav 14.01,               KPPS asutaja 1938.
326.    Konks Jakob, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
327.    Kon(k)ota Rudolf, rms, III r, 26.12.18., pk 7
328.    Kont Karl, rms, tr, pk 35
329.    Kontor Karl, rms, rtsk, 12.01., pk 14
330.    Kontor Mihkel, rms, rtsk, 17.01., pk 16
331.    Kool Johannes, rms, tr, 21.-24.01., pk 35
332.    Kool Karl, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
333.    Kool Kristjan, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
334.    Koort Rudolf, rms, IV r, 29.12.18., pk 7                                 
335.    Kopo August, rms, III r, pk 16
336.    Koppel Michael, rms, rtsk, 20.01., pk 19,                                            
337.    Koppel Ferdinand, rms, III r, pk 4, 03.01. - töör, pk 12
338.    Koppel Johannes, rms, II r, 23.01., pk 22; haav Pajus 30.01, pk 25
339.    Koppel Jüri, rms, I r, pk 18, 20.01.
340.    Koppel Theodor, rms, IV r, 12.01., pk 13; 35, tr
341.    Korjus Johannes, rms, II r, 30.12.18., pk 8
342.    Korko ( v. Koido) Mihkel, rms, rtsk, vab 18.01.
343.    Kortmann Eugen?, lpn, I r, n ohv, 18; haav Löwehofi m. j., Sangaste vaks 28.01., 24                               
344.    Kraav Valter, aseohv, tr, pk 8, hiljem sidek ülem
345.    Krabi Aleksander, rms, IV r, 24.01., pk 26
346.    Krass Hans, rms, töör, 10.01., pk 11
347.    Kraus Leopold,maj ül, töör ül, 13.01., pk 13; 1, Voka vallast, taganes Tartust Kup-ga
348.    Kriisa Johannes, rms, IV r, 18.01., pk 17
349.    Kriiska (v. Kriska) August, lpn, II r, 5, 27.12.18.; haav Pajus 31.01., 25, Faure kl kuni 13.02.  
350.    Kriska Gustav, rms, rtsk, 23.01., pk 22
351.    Kristovas August, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
352.    Kristovas Theodor, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
353.    Krupkin Movscha, rms, ? r, alg 1919., v/t, Tln elanik (Kunderi 6), juudi veeb/lehest ???
354.    Kruus Aleks, rms , tr, 18.-24.01., pk 35
355.    Kruus August, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
356.    Kruus Ferdinand, velsk, I r, pk 1a, 24.12.18. KL-st
357.    Kruus Julius, rms, IV r, 24.01., pk 26
358.    Kruus Jaan, rms, II r, pk 22
359.    Kruustük Johannes, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
360.    Kruustük Voldemar, rms, I r, pk 4, 24.12.18., väejooksik al Tartu vab,  pk29
361.    Kubja (v. Kuhja) August, rms, IV r, 08.01., pk 9, haav.surn.28.08., Kursi surn/a     +
362.    Kuhja (v.Kubja) Eduard, rms, III r, 30.12.18., pk 8
363.    Kuiko Mihkel, rms, rtsk, pk 16
364.    Kuk Hans, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
365.    Kuk Karl, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
366.    Kukemelk Karl, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
367.    Kukk Aleksander, rms, I r, 11.01. Kärevere mõis
368.    Kukk August, rms, III r, 17.01., pk 16
369.    Kukk (v.Kuk) August, rms, I r, pk 4, 18; ka Kuk A. 35
370.    Kukk Gustav, rms, tr, II r, 17.01., pk 15                                
371.    Kukk Johannes Mihkli p.; v a o, II r, 24.12.18., pk 4, 19, v a o 20.01.                              VR (Mihkli p)
372.    Kukk Johannes, rms, IV r, 23.01., pk 22, 26
373.    Kukk Karl, rms, II r, 23.01., pk 22
374.    Kukk Oskar, rms, II r, 23.01., pk 22
375.    Kulberg Karl, rms, I r, v/t, 24.12.18.
376.    Kulm Eduard, rms, töör, pk 8
377.    Kuperjanov Eduard Danieli p., rms, töör, 24.12.18., pk 1a
378.    Kuperjanov Julius Danieli p. , ltn, 13 §1 "Olen partisani salga juhatusse oma peale võtnud 24. dets. 1918.a."; haav Pajus 31.01., 25, surn 02.02.19. Tartus Faure kl.  +     VR
379.    Kurre Maks, rms, II r, 20.01., pk 21, Kl-st                                            VR
380.    Kurg Aleksander, rms, rtsk, 20.01., pk 19
381.    Kurba Herman, arstiteadusk, 19.01., pk 19, 24
382.    Kurs August, sanit, töör, 10.01.
383.    Kurs Aleksander, rms, tr, 21.-24.01., pk 23, sanitar; pk 35
384.    Kurs Eduard Mihkli p., rms, II r, 03.01., pk 4; Äksi KL-st, lang Kikka lah 27.01., pk 23  +
385.    Kurs Johannes, rms, I r, 24.12.18.
386.    Kusko August, lpn, haav pajus 31.01.
387.    Kuslap Rudolf Gustavi p., al-kpt, III ülem, 2, 02.01.19.,Kodavere KL, Tartu komandant   VR                                                              388.    Kuumann Jüri, aidamees, I r, 24.12.18., pk 1a, 22
389.    Kuusik Arved, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
390.    Kuusik Gustav, rms, III r, 24.01., pk 24; 35, tr
391.    Kuusik Karl, rms, tr, pk 35
392.    Kuusik Voldemar, rms, II r, 12.01., pk 13
393.    Kuusk August, rms, töör, 03.01., pk 8, II r, pk 4, Äksi KL-st
394.    Kuusk Karl, jefr, I r, pk 13, 12.01., pk 14
395.    Kuusma Johannes Jakobi p., rms, II r, 23.01., pk 22, teadm kad?, lang. Pajus 31.01.  +
396.    Kuusmann Jüri, rms, I r, v/t, 24.01., aidamees                     
397.    Kõiv Johan, rms, rtsk, 10.01., pk 11
398.    Kõiv Julius Rudolf Jaani p., lpn,  I r, 14, 13.01. Räpina KL-st, hilj luurek ül                        VR
399.    Kõiv Villem, rms, IV r, pk 26
400.    Kõre Ludvig, rms, II r, 18.01., pk 17; teadm kad 29.01., pk 25
401.    Kõõrt (v. Köört) Aleksander, rms, rtsk, 28.12.18., pk 6
402.    Kõõrt (v. Köört) Karl, rms, II r
403.    Kän...? August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
404.    Kärner Hindrik, rms, tr, pk 35
405.    Kärtis? Heinrich, rms, I r, haav Pajus 31.01.
406.    Käämer Jaan, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
407.    Käärik Johannes, rms, töör, 24.12.18., pk 8
408.    Küdi Johannes, rms, lang Priipalu Ala Kõrtsi j. 27.01.  +
409.    Küla Leopold, rms, III r, 26.01., pk 24
410.    Külv Eduard, rms, töör, 27.12.18., pk 5
411.    Künnap Karl, rms, II r, 03.01., pk 4, Äksi KL-st, haav.surn.1.07.  +
412.    Künnapuu Eduard, rms, töör, v/t, 04.01., pk 4
413.    Künnap(uu) Oskar, rms, IV r, 18.01., pk 17; haav Pajus 30.01., pk 29
414.    Kütt August Kristjani p., rms, IV r, 28.12.18., pk 6, II r, pk 15; lang Pajus 31.01., pk 25,(Kristjani p, Kursi surn/a) + VR             
415.    Kütt Johannes Johani p., rms, III r, 24.01., pk 24; põrut Pajus 31.01., pk 25
416.    Kütt Rudolf, rms, II r, 24.12.18., pk 4, pk 19, jefr, 24.01. aidamees
417.    Laane Rudolf, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
418.    Laane Valter, rms, rtsk, 17.01.
419.    Laarmann August, rms, I r, pk 18, 20.01.
420.    Laas Albert, rms, rtsk, 12.01., pk 14
421.    Lall Mart, rms, IV r, 18.01., pk 17
422.    Lang Jaan jakobi p., rms, II r, 17.01., pk 22; lang Pajus 31.01., pk 25, 35, tr   +
423.    Laos Johannes(ka Juhan) Märdi p., rms, II r, 18.01., pk 17, pk 18; lang Pajus 31.01., pk 25  +
424.    Laos Jüri, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
425.    Laos Rudolf, rms, III r, 10.01., pk 11
426.    Lass Friedrich, rms, IV r, 24.01., pk 26; väej pk 32, lang.31.07.   +
427.    Laulberg August Kristjani p., rms, tr, 13.-24.01., pk 35
428.    Laur Eduard, rms, III r, 12.01., pk 13
429.    Laur Hans, rms, töör, 24.12.18., pk 8
430.    Laur (v. Laus?) Johannes, rms, tr, pk 35, Kursi surn/a
431.    Laurpark Osvald, rms, I r, 24.01.
432.    Laurikson Karl, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
433.    Laurson Aleksander, rms, II r, 12.01., pk 13, haav Pajus 31.01.
434.    Laurson Julius, rms, IV r, 24.01., pk 26, haig.surn.23.07.   +
435.    Laurson Ludvig, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
436.    Leht Karl, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
437.    Leht? Oskar, rms, IV r, 24.01.
438.    Leismann He(i)ndrik, rms, IV r, 24.12.18., pk 4
439.    Leismann Johannes Miina p, rms, II r, 24.12.18., pk 4; lang Pajus 31.01., pk 25, Kursi surn/a    +
440.    Lentso Anton, rms, töör, 24.12.18., pk 8; aidameheks pk 16, 20, vab, V-Kuuste vallav; pk 1
441.    Lepp  Aleksander,lpn, pk 19, haav 29                                      
442.    Lepp Jüri, rms, töör, 24.12.18., pk 8 II r
443.    Lepp Villem,rms, tr, pk 23
444.    Leppik Aleksander, rms, I r, pk 13, 12.01.
445.    Leppik August, rms, II r, 23.01., pk 22                                                      
446.    Leppik Eduard, rms, III r, 10.01., pk 11; haav Pajus 30.01., pk 25, surn 19.08.  +
447.    Leppik Herman, n a o, III r, 24.01., pk 24
448.    Leppik Jaak, rms, III r, 11.01.
449.    Leppik Jaan, rms, I r, III r, 24.01., pk 12; tr, 22                                         
450.    Leppik Johannes, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
451.    Leppik Karl, rms, II r, 12.01., pk 13; I r?, pk 18, tr, pk 22
452.    Leppik Voldemar, rms, I r, pk 18, 20.01., IV r, pk 22, 26
453.    Lest Karl, rms, III r, 20.01., teadm kad ja ilmunud 03.02., pk 26
454.    Liblik August Johani p., rms, I r, pk 11, 10.01., pk 35, tr                                            VR
455.    Liblik Frantz Johani p., rms, III r, 24.01., pk 24; põrut Pajus 30.01., pk 25
456.    Liblik Johannes, rms, IV r, 18.01., pk 17; vab pk 20; väej, pk 29, ilmus, nõrk tervis-voori, pk 35
457.    Liblik Martin, rms, I r, pk 13, 12.01.
458.    Liiskmann Alfred, rms, III r, 23.01., pk 22
459.    Liivak Eduard, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
460.    Liivak Rudolf, veltv, I r, pk 5, 24.12.18.
461.    Liivat Karl, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
462.    Likk Gustav, rms, IV r, 08.01., pk 9, haav Pajus 30.01.
463.    Lilienthal Johannes, rms, v/t, I r, pk 1a
464.    Lill Johannes, rms, II r, 03.01., pk 4, Äksi KL-st, haige 24.01.-08.02.
465.    Lille Paul, rms, töör, 24.12.18., pk 8
466.    Limberg August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
467.    Linder Rudolf, rms, IV r, 23.01., pk 22
468.    Lindus Johannes, rms, al. 07.01. üle 2.jalav.polku                                                
469.    Link A., junkur, pk 1                                                    
470.    Linno Alfred, rms, I r, pk 13, 12.01., (teadm k 28.01)?, haav Sangaste vaks
471.    Linnus August, rms, III r, 01.01., II r, pk 29.01., lang Kikka lah 27.01. Korbi t j.   +
472.    Linno August, lpn, II r, pk 1a                                                                                      VR                                             
473.    Linno Jaan, rms, III r, 01.01., pk 2, haav Kikka lah 27.01., pk 23
474.    Linnumägi (v.Linnomägi) August Jaani p., rms, II r, 23.01., pk 22; lang Kikka lah 27.01., pk 23   +
475.    Linter Ludvig, rms, III r, pk 16
476.    Lints Jaan, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
477.    Lipp Aleksander, rms, IV r, pk 10
478.    Lipsberg Eduard, rms, II r, 23.01., pk 22
479.    Lipsberg Elmar, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
480.    Lohuaas(v. Lohusaar) Johannes, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
481.    Lokk Gustav, 07.01., pk 8, 2 JP-st; haav Pajus 30.01., pk 25
482.    Lomp Hugo, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
483.    Lomp Karl, rms, IV r, 24.12.18., pk 4; roodu aidamees, pk 19
484.    Lond Anton, n a o, miinil ja suurtüki instr, pk 16
485.    London August, rms, töör, 17.01., aidamees, pk 18; vabast pk 24
486.    Looper Aleksander, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
487.    Loppa Eduard, rms, haav Pajus 31.01., pk 25
488.    Losmann Jaan, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
489.    Lossmann Voldemar, rms, IV r, töör, 24.12.18., pk 4, 3
490.    Luberg Rudolf,ltn?, pk 6, 19, hilj rooduül,( ltn oli ka Luberg Jakob? VR )                         
491.    Lubi Johannes, rms, töör, 24.12.18., pk 8
492.    Lubja Valter, rms, III r, 03.01., pk 4, Torma-Lohusuu KL-st
493.    Luha Adolf Gustavi (Kusta) p., v a o, v/t, I r, pk 1a, van al ohv 14; 24.12.18., haav Rõngu-Pukkamõisa 25.01.,  
                                                                    pk 23, surn 17.02. Tartus     +                      VR
494.    Luha August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
495.    Luha Georg, n a o, III r, 24.01., lang Kikka lah 27.01., pk 23   +
496.    Luha Voldemar, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
497.    Luht Oskar, rms, IV r, pk 26, haig.surn.10.06.   +
498.    Luht Rudolf, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
499.    Luik Albert, rms, I r, 26.01.,srtp, pk 35
500.    Luik Karl, rms, töör, 24.12.18., pk 8
501.    Luik Karel, rms, rtsk, koju 20.01.
502.    Lukk August, n a o, I r, pk 4, II rhm ül, pk 14
503.    Lukk Leopold, rms, rtsk, 12.01., pk 14
504.    Luksepp Aleksander, rms, tr, 18.-24., pk 35
505.    Lusikas Eduard, rms, II r, pk 17
506.    Luts Karl, rms, III r, pk 18                                                                   
507.    Luts Theodor, rms, I r, pk 19, 16.01.
508.    Luu Voldemar, rms, III r, pk 24
509.    Lu)u)bberg Rudolf, lpn, IV r, 1, 23.12.18.,n ohv
510.    Luuka Eduard, rms, II r, 18.01., pk 17; haav Pajus 30.01., pk 25
511.    Luuka Karl, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
512.    Luup Karl, rms, tr, pk 35
513.    Lõhmus Jaan, rms, IV r, 08.01., pk 9
514.    Lõhmus Oskar, rms, tr, pk 35
515.    Lõoke Martin, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
516.    Lõoke Voldemar, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
517.    Lätti(e) Johannes, rms, III r, 31.12.18., pk 7; haav Pajus 31.01., pk 25           
518.    Lätte Rudolf, rms, III r, 26.12.18., pk 7, n a o?
519.    Lääne Valter, rms, rtsk, pk 16
520.    Maaser Johan, rms, IV r, 18.01., pk 17
521.    Maasik Eduard, rms, tr, 17.01., II r, pk 15; IV r, pk 17; tr, pk 22
522.    Maasik Elmar, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
523.    Maasik Ernst, rms, IV r, 18.01.
524.    Makkar  Voldemar, rms, rtsk, 20.01., pk 19, 35                                          
525.    Mandel Aleksander, rms, II r, 18.01., pk 17, 18
526.    Mandel Karl, rms, tr, 10.-24., pk 35
527.    Mann Paul, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
528.    Mann Richard, rms, II r, 12.01., pk 13
529.    Mann Rudolf, rms, IV r, 23.01., pk 22, 26
530.    Matson Voldemar, rms, I r, 20.01.
531.    Marjamägi Hugo, rms, IV r, töör, 24.12.18., pk 4
532.    Marjamägi Jaan, rms, IV r, 24.12.18., pk 4
533.    Markus Gusta, rms, tr, 13.-24.01.
534.    Marmor Karl, rms, III r, 17.01., pk 16  
535.    Martin August, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
536.    Martin Armin, rms, rtsk, 27.12.18., pk 5
537.    Martin Jaan, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
538.    Martin Johan, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
539.    Martinson August Mardi p., rms, II r, 18.01., pk 17, haav Pajus 31.01.                
540.    Martinson Friedrich, rms, IV r, 23.01., pk 22; väej pk 29
541.    Martinson Hindrik, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
542.    Martis Julius, rms, voori toidustajaks, 30.01., pk 24
543.    Martsin August, rms, tr, 13.-24.01.
544.    Massakas? Karl, rms, tr, pk 35
545.    Matsi Aleksander, rms, IV r, 28.12.18., pk 6
546.    Matsmann, August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
547.    Mattisen Ferdinand, rms, IV r, 24.01., pk 26
548.    Mauer Ernst, rms, I r, pk 12, 11.01.
549.    Mauer (Ferdinand), Friedrich, rms, IV r, 24.12.18., pk 4, III r
550.    Mauer Karl, rms, IV r, 24.12.18., pk 4, III r?
551.    Meier Hugo, rms, IV r, 08.01., pk 9, haig.surn.22.08.  +
552.    Meos Albert Nicolai Augusti p., rms, töör, 24.12.18., pk 8, lang. Petseri19.03.   +
553.    Meos Karl?, rms, rtsk?, haav Kikka lah 27.01., haav.surn.25.10.   +
554.    Mesi Karl, rms, IV r- rtsk, 24.12.18., pk 4
555.    Metles? August, rms, I r, haav?, tagasi 31
556.    Mets August, rms, I r, pk 4, 24.12.18.
557.    Mets Johannes, rms, rtsk, 27.12.18., pk 5
558.    Metslakk (v. Metsalank) Gustav, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
559.    Mey August, töör, kirjut, 19
560.    Mey Peeter, rms, töör, 20.01.
561.    Michelson Karl, rms, III r, 23.01., pk 22; haav Kikka lah 27.01., pk 23
562.    Mihkels Heinrich Eduard Jakobi p.,rms, I r, lang Pihkvamaal 21,22.07.
562.b Mihkels Hugo, rms, III r, 17.01., pk 16; haav Kikka lah 27.01., pk 23
563.    Mihkels(on) (ka Michels) August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35, haav Kikka lah 27.01.
564.    Mik Jaan, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
565.    Mikku August, rms, I r, pk 18, 20.01., väejooksik al Tartu vab, pk 29; tagasi ilmunud pk 31
566.    Milder Karl, rms, tr, pk 35
567.    Miljan August, rms, töör, 27.12.18., pk 5, aidamees  pk19
568.    Milter Johannes, rms, tr, 17.01., II r, pk 15; tr, 24.01.                        
569.    Mitnits Aleksander, lpn, II r, 4, 03.01. Äksi KL-st, n ohv,  lang Pajus 31.01., 25  +      
570.    Mitnits Gustav, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
571.    Mitnits Jaan, rms, I r, pk 19, 20.01.
572.    Mitt August, rms, tr, pk 35 
573.    Mogom Joosep, rms, tr, II r, pk 15                         
574.    Mora August, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
575.    Mora Hugo, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
576.    Moora Robert, rms, IV r, 24.01., pk 26
577.    Mugra Johannes, rms, III r, 30.12., pk 8
578.    Murka (Murde) Ferdinan Hansu p.t, rms, II r, 24.12.18., pk 4; haav Pajus 31.01., pk 25, alat. 1937 Murde
579.    Murka Hans, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
580.    Murka Mart, rms, IV r, 24.12.18., pk 4; vab 21
581.    Muska Peter, adj abi, 11.01., pk 12, sõjav ametn; kortermeister pk 16
582.    Muru August, rms, IV r, 24.01., pk 26                                                        
583.    Must Gustav, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
584.    Must Johannes, rms, III r, 24.01., pk 24                                              
585.    Muusikus Villem, rms, tr, pk 35
586.    Muutra Gustav; rms, I r, pk 1a, 24.12.18.
587.    Mäe Karl, rms, II r, 23.01.
588.    Mäesepp August, rms, IV r, 24.12.18., pk 4
589.    Mäesep Jaan, rms, IV r, 18.01., pk 17
590.    Mägi August Vidriku p., rms, I r, pk 18, 20.01., lang Rõngu-Pukkamõisa 25.01., pk 23, pk 35   +                                                     
591.    Mägi Jaan, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
592.    Mägi Johannes, rms, II r, 12.01., pk 13; tr, pk 22
593.    Mägi Karl, rms,I r, III r, pk 13; tr, pk 18, 22
594.    Mägi Karl Elija p., rms, II r, 18.01., pk 17; 35,
595.    Mägi Rudolf, rms, I r, pk 18, 20.01.
596.    Mälson Voldemar Kaarli p., rms, I r, pk 18, lang.12.04. Petserimaal  +
597.    Mänd August, rms, IV r, 24.12.18., pk 4
598.    Mänd Hugo Jaani p., rms, III r, 03.01., pk 4, v/t,                                                          VR (ohv as, Jaani p)
599.    Männik Paul, rms, I r, pk 7, 8, 30.12.18.
600.    Männik Tõnis, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
601.    Märks Evald, rms, I r, 26.01.
602.    Märkus Gusta, rms, tr, pk 35
603.    Märtin Frants, rms, III r; 20.01., pk 18
604.    Märtin August, rms, II r, 24.12.18., pk 1a
605.    Märtsin August, rms, tr,pk 35
606.    Märtzin Eduard, rms, II r, 23.01.                                                           
607.    Mölder Aleksander, rms, tr, pk 35
608.    Mölder Jaan, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
609.    Mölder Mart, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
610.    Müllerson August, rms, II r, 06.01., pk 7                             
611.    Müllerson Juhan, rms, III r
612.    Müllerson Voldemar, rms, töör, 28.12.18., pk 6; vabast pk 7
613.    Naabel ( Nadel) Karl, rms, II r, 23.01., pk 22, sidemees Laastiku külast, hiljem Nurmsalu
614.    Nael Eduard, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
615.    Narits Tavet, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
616.    Narusberg Jakob, rms, III r, 23.01., pk 22; lang Kikka lah 27.01., pk 23   +
617.    Nestra Eduard, rms, tr, pk 35
618.    Neumann August, rms, III r, 03.01., pk 4, Torma-Lohusuu KL-st
619.    Nigulas Eduard, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
620.    Nigulas Elmar, rms, I r, pk 13, 12.01.
621.    Nigulas Hugo, rms, III r, 12.01., pk 13                                                     VR (kpr)
622.    Niit Eduard, rms, III r, 23.01., pk 22; haav Pajus 31.01., pk 25           VR (ohv as, Evart/ Eduard)
623.    Nonsom? Joosep, rms, II r, tr, 17.01., 24.01.
624.    Nordan Karl, rms, tr, pk 35
625.    Normann  Herbert, velsk, tr, arstiteadusk, pk 19, 21; vabast pk 24
626.    Normann Karl, rms, rtsk, 06.01., pk7
627.    Nulk August, rms, tr, pk 35
628.    Nurk Aleksander, jefr, I r, pk 18, 20.01.
629.    Nurk August, rms, II r, pk 22, 29.01.
630.    Nurk Eduard Augusti p., rms, I r, v/t, pk 1a, 24.12.18., lang Sangaste vaksal 28.01.19., pk 24   +
631.    Nurk Johannes, rms, I r, pk 18, 24.01., toidustaja pk 22
632.    Nurk Julius, rms, II r, 23.01., pk 22
633.    Nurk Karl, rms, II r, 24.12.18., pk 4
634.    Nurk Richard, rms, I r, pk 1a, 24.12.18.
635.    Nõmm August, rms, IV r, 28.12.18., pk 6;  väej, pk 21; 35, tr?
636.    Nõmm Kristjan, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
637.    Nõmm Martin, rms, tr, 13.-24.01., pk 35, Aidust
638.    Nõmmik August, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
639.    Nõmmik Nikolai, rms, II r, 23.01., pk 22
640.    Nõmmeots August, rms, rtsk, 28.12.18., pk 6; 35, lang. 1.03.19., Kursi surn/a
641.    Nõmmeots Tõnu, rms, I r, 24.12.18.
642.    Nõu Madis, rms, II r, 24.12.18., pk 1a, kirjutaja; rtsk, pk 6
643.    Oberschneider Daniel, rms, töör, 24.12.18., pk 8, moonavoor, pidas Puurmanist sidet Tartuga
644.    Obiri? Osvald, rms, II r, pk 22
645.    Ohov August, rms, töör, 24.12.18., pk 8, hob
646.    Oinas Mihkel, rms, I r, pk 13, 12.01., jefr 13.01.
647.    Oja Aleksander Mihkli p., rms, III r, 03.01., pk 4; Torma-Lohusuu KL-st, haav Pajus 31.01., pk 25
648.    Oja Hugo, 07.01., pk 8, 2 JP sidest
649.    Oja Johan, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
650.    Oja Johannes, rms, IV r, 12.01., pk 13
651.    Oja Kristjan Karli p., rms, II r, 17.01., pk 16; haav Pajus 31.01., pk 25
652.    Oja Rudolf Kristjani p., rms, II r, 23.01., pk 22, haige 31.01.
653.    Okask Rudolf, III; 18
654.    Oksa Leopold, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
655.    Olep Aleksander, rms, I r, v/t, 14.01.?
656.    Olt Jaan, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
657.    Oman Karl, rms, III r, 12.01., pk 13, 20, sidek, põrut Pajus 31.01., tag 10.03., haav 04.04.
658.    Ooden Eduard Kristjani p., rms, II r, 18.01., pk 17, põrut Pajus 30.01., pk 25, haav 14.03.
659.    Ooden Priidu Johani p., rms, III r, haav Pajus 31.01., tag. 17.03., haav 02.04.
660.    Oskar Eduard, rms, IV r, 01.01., pk 2, hilj. nao
661.    Ostarat August, rms, II r, 18.01., pk17
662.    Ostarat Jaan, rms, I r, 24.01.
663.    Ots Eduard, rms, I r, 13.01., tr, 25.01. I r, haav 31.01.Pajus, pk 25, 35
664.    Ots Osvald, rms, I r, pk 18, 20.01.
665.    Ots Voldemar, rms, tr, pk 35
666.    Otsalt Eduard, rms, IV r, 23.01., pk 22, 26
667.    Otsalt Johannes, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
668.    Otsalt Julius, rms, III r, 24.01., pk 24
669.    Ottas Georg, rms, I r, 29.01.
670.    Otter Johannes, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
671.    Otto Eduard, rms, II r, 18.01., pk 17
672.    Paap August, rms, III r, 24.01., pk 24
673.    Paavel Jakob, rms, III r, 26.01., pk 24, lang Kikka lah 27.01. Kikka t j., pk 23 Leonhardi vend   +                        
674.    Paavel Leonhard, rms, III r, 26.01., pk 24; lang Pajus 31.01., pk 25,Jakobi  vend (maet. Laatre)+               
675.    Paavel Johannes Mardi p., rms, vao, II r, 23.01., pk 22; haav Pajus 31.01., pk 25
676.    Pa(a)vel Ludvig, rms, II r, 18.01., pk 15, 17; tr, pk 22, teadm kad, haav Pajus 31.01.
677.    Paavel Otto, rms, I r, 24.01.
678.    Pabstel Jakob, n a o, töör, 24.12.18., pk 1, püssimeister pk 18
679.    Pabusk Jakob, rms, III r, 23.01.                                                                                 VR
680.    Paia August, tr, II r, pk 15, 15.01. tr-II r                                                                  
681.    Paivel Jaan, rms, III r, 12.01., pk 35, tr, 24.01., pk 22
682.    Paju Aleksander Antoni p., rms?, nao, III r, 07.01.,haav Pajus 31.01., pk 25, surn 03.02., Puurmanist     +
683.    Paju Jaan Hansu p, rms, IV r, 28.12.18., pk 5; haav Pajus 30.01., pk 25         
684.    Paju (v. Pajo) Jaan Madise p., rms, IV r, 28.12.18., lang.25.01., Madise p.?, Kursi surn/a  +
685.    Paju Johannes, rms, II r, 23.01., pk 22, haige 31.01.
686.    Paju Otto, rms, IV r, 23.01., pk 22                             
687.    Paliale Aleksander Jüri p., rms, II r, 24.12.18., pk 4; haav Pajus 31.01., pk 25, tag 12.04, surn haigl
                                                                                       9.03.20.    +
688.    Pallop Herman, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
689.    Palu Aleksander, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
690.    Pan(u)sepp Ludvig, rms, III r, pk 16
691.    Park Villem, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
692.    Parmann, Eduard, rms, III r, 24.12.18., pk 1a
         Parvel Jaan, vt Paivel J.
693.    Pastel Adolf, veltv, töör, 24.12.18., pk 35, 2                                                                      
694.    Paukson August Heinrichi p., rms, III r, 24.01., pk 24, lang Kikka lah 27.01., pk 23   +
695.    Pedda Eduard, rms, I r, 13.01., lang. 4.04.   +
696.    Peeda Leonhard, rms, I r, pk 4; 24.12.18., haav Rõngu-Pukkamõisa 25.01.,                         
697.    Peedosk Eduard, rms, III r, 23.01., pk 22                                                  KPPS asutaja 1938.
698.    Peets Aleksander, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
699.    Peets  August, rms, IV r, 23.01., pk 22, 26
700.    Peets Osvald Hindreku p., rms, IV r, 23.01., pk 25, põrut Pajus 30.01., pk 28
701.    Peetsmann Jaan, tr, I r, 14.01.,pk 35
702.    Pekarsky Nikandr, al- ltn, III r ül, n ohv, 1.01.19.,pk 1, hilj kuulip kom ül, tagan. Kup-ga Tartust
703.    Pekkal Eduard, rms, ?r, haavata Pajus 31.01., pk 25
704.    Pensa Johan, rms, tr, 13.-24.01., pk 35                                                     
705.    Pere August, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
706.    Peri August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
707.    Petti Peeter, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
708.    Petulai August, rms, III r, 20.01., pk 19
709.    Piilmann Jüri, rms, töör, IV r, 01.01., pk 2
710.    Piip Aleksander, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
711.    Piip August, rms, I r, 24.12.18., pk 35, tr
712.    Piip Nikolai Jaani p., ltn, adj, pk 1, 23.12.18.; haav Pajus 31.01., 25, Faure kl kuni 28.03., lang 19.06.  +                        
                                                                                                        Tagan. Kup-ga Tartust           VR (Jaani p)
713.    Piir Johan, rms, IV r, 24.01., pk 26                                                                     
714.    Piir Julius, rms, I r, 20.01., pk 18
715.    Piir Karl, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
716.    Piirak Villem, rms, III r, 20.01., pk 18
717.    Piiroja Aleksander, v a o, IV töör, pk  4, 24.12.18., II r, pk 3; II r, pk 19, v a o, põrut Pajus,30.01., pk 25  
718.    Piiroja August, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
719.    Pikkat Aleksander Märdi p., rms, rtsk, 02.01., pk 3                                                            VR (vao, Märdi p)
720.    Pikkat Eduard Marie p., rms, II r, 10.01., pk 11, haav Pajus 31.01.
721.    Pikson Aleksander, rms, IV r, 01.01., pk 2, väej pk 21
722.    Pintmann Frits(z) (Tiits) Juuli p., rms, III r, 23.01., pk 22; haav Pajus 31.01., pk 25, lang 01.05.   +
723.    Plaks August, rms, tr, pk 35
724.    Plaks Hugo, rms, I r, 24.01.
725.    Pobusk Jakob, rms, III r, pk 22
726.    Poik August, rms, ?r, lang Kikka lah 27.01. Korbi t j.     +
727.    Polli August, rms, tr, pk 35
728.    Polli Rudolf, rms, I r, 20.01., pk 18; väej al Tartu vab, pk 29
729.    Pool Eduard, rms, tr, pk 35
730.    Pool Karl, rms, tr, pk 35
731.    Praats Johannes, rms, IV r, 18.01., pk 17
732.    Praatsi Rudolf, rms, IV r, haav pk 29                     
733.    Prag(g)i Rudolf, rms, I r, 24.12.18., pk 1a
734.    Predke Johannes, rms, IV r, 23.01., pk 28; haav Pajus 30.01., pk 29
735.    Preeks August Hansu p, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
736.    Priks Johannes, rms, II r, 29.12.18., pk 1, pk 7; lang Kikka lah Korbi t. 27.01., pk 23  +
737.    Priks August Anna p., rms, III r, 31.12.18., lang. Kikka 27.01.  +
738.    Priks Karl, rms, IV r, 23.01., pk 25, põrut Pajus 30.01., pk 28, haav.surn.2.05.  +
739.    Prun(u)s Ernst, rms, II r, vab 20                       
740.    Pruul Aleksander, rms, tr, 10.-24.01., pk 35, Puurmanist
741.    Pruul Johannes (Juhan)Märdi p.,II r, tr, 17.01., pk 15, lang Pajus 31.01., pk 25   +
742.    Puidak Artur, rms, I r, 18.01., pk 17
743.    Puidak Karl, rms, I r, 18.01., pk 17
744.    Pukk Aleksander, rms, III r, 24.12.18., pk 4; rtsk, pk 6
745.    Pukk Karl, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
746.    Punder Aleksander, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
747.    Punder Johannes, rms, III r, 17.01.
748.    Punter Otto, rms, IV r, 16.01., 2JP-st
749.    Purm August, rms, III r; 20.01., pk 18
750.    Purret Hugo, rms, tr, 19.-24.01., pk 35
751.    Purret Johannes, rms, IV r, 18.01., pk 17
752.    Purret Julius, rms, IV r, 18.01., pk 17
753.    Purret Karl, rms, IV r, 08.01., pk 9 
754.    Purri Anders, rms, töör, 01.01-, pk 2; salga juurde komand-tud, välja ast 6.01.19., pk 18
755.    Puskar Eduard, rms, rtsk, 17.01., pk 16
756.    Puss Aleksander, rms, töör, pk 35
757.    Puss August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
758.    Pu(u)nder Johannes, rms, III r, pk 16
759.    Puusemp Jaan, rms,  I r, 13.01., pk 14, 2.JP-st
760.    Puusepp August, rms, IV r, 09.01., pk 10
761.    Puusepp August, ohv?, IV r, pk 12, 21; suurtüki kom al 25.01., pk 29 762. Puusepp August, rms, III r, 20.01., pk 18
763.    Puusepp Karl, rms ,tr, 17.-24.01., pk 35
764.    Puusepp Ludvig, rms, III r, 17.01.
765.    Puusepp Oskar Aleksanderi p., lpn, rtsk, 11, 10.01., haav Kikka lah 27.01., jäi rivvi, hilj r ül                                                                766.    Puusepp Oskar, rms, tr, 18.-24.01.
767.    Puusepp Rudolf, rms, IV r, 23.01., pk 22, 26
768.    Puusepp Villem, rms, II r, 12.01., pk 13
769.    Puusta Aleksander, rms, III r, 12.01., pk 13
770.    Puusta August, rms, IV r, 19.01., pk 26
771.    Puutsa Otto, rms, IV r, pk 15, 2.jal.polgust
772.    Põder August, rms, töör, pk 35
773.    Põderson Karl, rms, haige 10.01.
774.    Põdder Daniel, rms, rtsk, 12.01., pk 14
775.    Põld Thomas, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
776.    Põrvet Ludvig, rms, tr, 17.-24.01.
777.    Päll Johannes, rms, IV r, 18.01., pk 17                                                       
778.    Päll Mihkel (Michel), rms, I r, II r, pk 13, 24.01.
779.    Päll Richard, rms, tr, vab pk 21                              
780.    Pälson Julius, rms, III r, 24.01., pk 24
781.    Pärlin Hugo, rms, IV r, 18.01., pk 17
782.    Päri August, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
783.    Pärn Eduard, n a o, jefr, II r, 10.01., pk 11, pk 19, n a o
784.    Pärn Jaan, rms, töör, pk 35
785.    Pärn Johannes, rms, III r, 24.01., pk 24
786.    Pärn Rudolf, rms, III r, 24.01., pk 24
787.    Pärnits Johannes, rms, töör, 23.01., pk 22
788.    Pärtin Arved, rms, tr, II r, 17.01., pk 15                                 
789.    Pärtsin Eduard, rms, III r, 24.01., pk 24, 35, tr                                              VR
790.    Pärtin Johannes Jüri p., rms, tr, 13.-24.01., pk 35
791.    Pärtelpoeg Julius , rms, III r, 24.01., pk 24
792.    Pärtelpoeg Karl, rms, IV r, 19.01., pk 26
793.    Pärtelpoeg Mart, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
794.    Pärvet Ludvig, rms, töör, pk 35
795.    Raf(v)ael Oskar, rms, rtsk, 20.01., pk 19, 2 JP rtsk-st
796.    Raika Ferdinand, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
797.    Ramm Rudolf, rms, II r, 24.12.18., pk 1a
798.    Rapo? August, rms, III r, 17.01.
799.    Rass Richard, rms, töör, 19.01., pk18, püssimeister
800.    Ratasepp Alfred, rms, I r, 13.01., pk 14, 2.JP-st
801.    Ratasepp Leo Aleksanderi p., rms, v/t, rtsk, 09.01., pk 11; staabi juurde, pk 16     VR
802.    Ratnik Karl, rms, töör, pk 35
803.    Raud Archibald, arsti koh täitja, 05.01., pk 6                                                       
804.    Raudberg Aleksander, rms, III r, 23.01., pk 22
805.    Raudsepp Aleksander, rms, III r, 03.01., pk 4
806.    Raudsepp Friedrich?,nao,Palamuse KL -i komand., 17, lip; Raudsepp II, 17
807.    Raudsepp Gustav, rms, III r, 20.01., pk 18,35, tr?
808.    Raudsepp Jakob, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
809 .   Raudsepp Julius, rms, III r, 26.01., pk 24
810.    Raudsepp Osvald Mihkli p., tr, II r, 17.01., pk 15; haav Pajus 30.01., pk 25
811.    Raudsepp Otto, ltn, IV r, pk 5, 27.12.18.; nimetatud" Raudsepp I", 17; vab 22, vallakirjutajaks
812.    Raudsepp Peeter Joosepi p., rms, I r, 24.01                                                               VR (Joosepi p)
813.    Raukas Juhan, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
814.    Rebane Albert, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
815.    Rebane Aleksander, rms, I r, 20.01., pk 18                                          
816.    Rebane August, rms, I r, 24.12.18., pk 4, Tammiku k.                            VR (veltv, Tõnise p)?
817.    Rebane August, rms, IV r, 24.12.18., pk 4
818.    Rebane Ferdinand, rms, töör, 12.01., koju 13.-23.01.
819.    Rebane Gustav, rms, III r, 17.01., pk 16
820.    Rebane Johannes, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
821.    Rebane Johannes, rms, tr, 19.-24.01.
822.    Rebane Richard, rms, III r, 10.01., pk 11                                               
823.    Rebane Johannes, IV, 14, lip; 35
824.    Reial Arnold, rms, II r, 23.01., pk 22, haige 19.01.-01.04.
825.    Reial Jakob, rms, IV r, 24.12.18., pk 4, töör, pk 3
826.    Reibak Karl, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
827.    Reili Villem, rms, III r, 24.01., pk 24; haav Pajus 30.01., pk 25
828.    Reimann Aleksander, rms, I r, 24.01.
829.    Reimann Artur, jefr, I r, 20.01., pk 18,
830.    Reimann Johannes, rms, II r, 12.01., pk 13; teen kõlbm, pk 22
831.    Reimann Mihkel, rms, I r, 20.01., pk 18
832.    Reinbaum Eduard,rms, IV r, 07.01., 17.-24.01., pk 35, tr?
833.    Reinbek Eduard, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
834.    Reinberg Gustav, rms, III r, 24.01., pk 24                                        
835.    Reinberg Hugo, n a o, III r, 26.12.18., pk 7, 24, suurtükiv, teadm kad Sangaste vaks,
836.    Reinberg Hugo Hindriku p., rms, III r, pk 7; töör, 22; vangi lang Kikka lah 27.01., pk 23  VR
837.    Reinhold Johan, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
838.    Reinhold Rudolf, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
839.    Reinvald Aleksander, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
840.    Reinvald Alfred, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
841.    Reinvald Ervin Augusti p., rms, II r, 24.12.18., pk 1a, lang Kikka lah 27.01., Korbi t j., pk 23    +
842.    Reinvald Johannes, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
843.    Reinvald Voldemar, rms,  IV r, 18.01., pk 17
844.    Reinvek August, n a o, III r, 24.01., pk 24; haav Pajus 31.01., pk 25
845.    Reinvek Eduard, rms, I r, 12.01., pk 13
846.    Reinvek Julius Mardi, rms, III r, 03.01., pk 4; haav Pajus 31.01., pk 25
847.    Rekk Peeter, rms, rtsk, 12.01., pk 14, vab pk 20, Kavilda vallavan
848.    Remmelg Eduard, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
849.    Remmelg Osvald, rms, IV r, 18.01., pk 17; suurtüki komandosse al 25.01., pk 29
850.    Renkel Ferdinand, rms, II r, 12.01., pk 13, tr
851.    Reo Aleksander, rms, töör, 08.01., pk 9
852.    Ribek Johannes, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
853.    Riibak Leonhard, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
854.    Riives Johannes, rms, III r, 26.12.18., pk 7, 1
855.    Riives Konrad, rms, töör, 24.12.18., pk 8, hob
856.    Riives Rudolf Jaani p., lpn, I r ül, 24.(23)., Kambja KL, J.K. haav - pat ül k/t, tagan. Kup-ga Tartust  VR
857.    Ritamees (v. Rotamees) Leopold, rms, tr, II r, pk 15     
858.    Romet Aleksander, rms, töör, sidek, 18.01., pk 17
859.    Roos(s)a Martin, rms, II r, 30.12.18., pk 7, 8; rtsk, pk 5
860.    Root Jaan, rms, I r, pk 28
861.    Root Konrad, rms, III r, 27.12.18., pk 5, rtsk, pk 8
862.    Rootberg Aleksander, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
863.    Rootsi Eduard, rms, I r, 30.12., pk 7, 9
864.    Rops Herman, rms, IV r, 12.01., pk 13; väej pk 29
865.    Rosenbach Eduard, rms, I r, v/t, 24.12.18., pk 1a
866.    Rosenbach  Rudolf, rms, I r, v/t, 24.12.18., pk 1a
867.    Rosenberg August, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
868.    Rosenstein August, sanitar, pk 23
869.    Rosin Heinrich, rms, IV r, 23.01., pk 22, 26
870.    Rosin Joosep, rms, II r, 12.01., pk 13, 24.01. töör
871.    Ruika? Mihkel, rms, rtsk, 17.01.
872.    Rumm Hans, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
873.    Rummu (e)l Eduard, rms, I r, 20.01., pk 18
874.    Ruus Adolf, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
875.    Ruusmann August, rms, rtsk, 27.12., pk 5                                         
876.    Rõõmusoks August, rms, II r, 18.01., pk 17, haav Kikka lah 27.01.
877.    Rõõmusoks Aleksander Jüri p., rms, II r, 23.01., pk 22, pk 23, haav Pajus 31.01., pk 25
878.    Rähn Jaan, rms, II r, töör, 24.12.18., pk 4; töör pk 8
879.    Rämman Karl, rms, III r, 24.12.18., pk 1a; vab endisele tööle, pk 25
880.    Rämman Richard, rms, III r, 24.12.18., pk 1a                                      VR (ka Piibeleht)
881.    Rämman Samuel, rms, töör, III r, 24.12.18., pk 1a
882.    Rätsep Albert, rms, töör, pk 35
883.    Rätsep Anton, rms, III r, 26.12.18.
884.    Rätsep Erich, ltn, rtsk, pk 19, hilj roodu ül, Kudina vallast                  
885.    Rätsep Jaan, rms, II r, 03.02., pk 4; Äksi KL-st; haav Pajus 30.01., pk 25
886.    Rättsep Richard, rms, IV r, 24.01., pk 26
887.    Rääk Hindrik, rms, I r, 12.01., pk 13
888.    Saag Georg Leopold, rms, III r; lang Kikka lah 27.01., pk 23                   +   
889.    Saamer Jüri, rms, IV r, töör, 24.12.18., pk 4 ,II r, pk 3; vab pk 3, 02.01.
890.    Saar Alfred, rms, töör, pk 35                                                  
891.    Saar Anton, rms, I r, 24.12., pk 4; haig 07.01., väej al Tartu vab, 29
892.    Saar Eduard Hansu p., ltn, II r ül; lang Pajus 31.01., pk-d: 25, 1; 35, tagan. Kup-ga Tartust  VR (Jaani p)
893.    Saar Eduard, rms, tr, 18.-24.01.                         
894.    Saar Georg, rms, tr, 10.-24.01., III r, 24.01., pk 24; 35
895.    Saar Gustav, rms, II r, 10.01., pk 11; tr, pk 22
896.    Saar Johannes, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
897.    Saar Karl, rms, III r, 30.12.18., pk 8
898.    Saar Ludvig, III, 2, ltn, määran n ohv, lugeda" Saar II"
899.    Saar Oskar, rms, töör, 02.01., pk 3
900.    Saaremaa Jaan, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
901.    Saaremaa Johan(es) Tõnise p., rms, III r, 27.12.18., pk 5; II r, pk 8, 08.01.                 VR
902.    Saarepera Jaan, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
903.    Sabba Johan, rms, töör, 27.12.18., pk 5
904.    Saik August, rms, II r, pk 4
905.    Saik August, rms, II r, 24.12.18., pk 35
906.    Sakkarias August, rms, tr, 18.-24.01.
907.    Salbach Aleksander, rms, I r, 13.01., 2.JP-st
908.    Salom August, rms, töör, pk 35
909.    Salon Hugo, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
910.    Salu (v. Salv) August, rms, I r, 20.01., pk 18
911.    Sander Jaan, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
912.    Sarap August, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
913.    Sarapu Kotliep, rms,
914.    Sarel? Arnold, rms, I r, 20.01.
915.    Sarnet (v.Sarnit) August Villemi p., rms, III r, 12.01., pk 13                                            VR
916.    Sasel(v.Saul) August Abrami p., III, pk 24; haavata Pajus 30.01, pk 25
                Sassmiin, vt Schasmiin
917.    Sastok August, rms, III r, 12.01., pk 13; tr, pk 22
918.    Sastok Johannes, rms, III r, 12.01., pk 13; tr, 22
919.    Sastok Karl, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
920.    Sastok Oskar, rms, II r, 10.01.,
921.    Sastok Richard Aleksanderi p., rms, II r, 10.01., pk 11, lang.16.04.   +
922.    Sarvik Hugo, rms, I r, 10.01., pk 11
                Saul August, vt Sasel A.
923.    Saul Samuel, rms, II r, 11.01., pk 12
924.    Savvi Vitali Konstantini p., junk, III r, pk 17, 18.01., n ohv; lang Pajus 30.01, pk 25   +           VR      
925.    Schasmin August Mihkli p., rms, III r, 20.01., pk 20, põrut Pajus 30.01., suri haigl 23.05.   +
926.    Schasmin (Sasmin) Hindrik, rms, tr , 13.-24.01., pk 35
927.    Schasmin Johannes, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
928.    Schasmin Julius, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
929.    Schasmin Karl, rms, III r, 20.01., pk 20
930.    Schasmin Oskar, rms, II r, 23.01., pk 22; haav Kikka lah 27.01., pk 23
931.    Schiele (ka Sihle) Valter, lpn, töör, pk 1, 23.01.,voori ül; I r, pk 13, n ohv
932.    Schlossmann Erich, rms, I r, pk 5, 05.01.; väej al Tartu vab, pk 29
933.    Schlütter Karl, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
934.    Schultz Karl, rms, IV r, 24.01., pk 26                                                                     VR (kpr)
935.    Seer Otto, rms, II r, 12.01., pk 13, lang.15.10.   +
936.    Sein Ülo, rms, IV r, 24.01., pk 26
937.    Seitmann Aleksander, rms, IV r, 23.01., pk 26
938.    Seitmann Johannes, rms, IV r, pk 22,
939.    Selgis Arnold, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
940.    Selgis Eduard, rms, töör, pk 35
941.    Selgis Hindrik, rms, töör, pk 35
942.    Selgis Mihkel, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
943.    Selgis Osvald, rms, töör, pk 35
944.    Selk (v. Selu) Aleksander, rms, IV r, 28.12.18., pk 6
945.    Sepius Valter Emil, August Aleksanderi p. , rms, IV r, 23.01., pk 22, haav Petserimaal.surn.13.05.Tartus     +
946.    Sepius Voldemar, rms, IV r, pk 26
947.    Sepp Albert, rms, I r, 24.01.
948.    Sepp Aleksander, rms, tr, 13.- 24.01., pk 35                                                  
949.    Sepp Aleksander, rms, IV r, 09.01.
950.    Sepp Daniel (v. Daved), rms, töör, vab pk 24
951.    Sepp(a) Eduard, rms, II r, 30.12.18., pk 8, haav Pajus 31.01.
952.    Sepp Eduard kareli p., rms, II r, 23.01., pk 22
953.    Sepp Eduard, rms, III r, 24.01., pk 24
954.    Sepp Heinrich, al-ltn, III r, 16.01., Vara KL-st, 23.01. üle III r n ohv          VR
955.    Sepp Johannes, rms, tr, 10.-24.01., pk 35                                                  
956.    Sepp Villem, rms, III r, 24.01., pk 24; vabast pk 25
957.    Settermann August, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
958.    Sibul Johannes, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
959.    Sibul Karl, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
960.    Sibul Nikolai, rms, töör, pk 35
                Sihle vt Schiele
961.    Siider Aleksander, rms, rtsk, 20.01., pk 19; IV r, pk 28
962.    Siider August Mihkli p., rms, rtsk, 20.01.                                                                     VR (Mihkli p)
963.    Siim Leo, rms, II r, 17.01., pk 21          
964.    Siime Karl, rms, tr, 18.-24.01., pk 35                        
965.    Siimann Ado, rms, tr, pk 5
966.    Sikk Heinrich, rms, II r, 11.01., pk 12, Altnurga k. (Kursi khlk.)
967.    Sikkar August, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
968.    Sikkar Georg, rms, tr, 20.-24.01., pk 35
969.    Sikkar Johannes, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
970.    Sikkar, Jüri, rms, II r, 08.01., pk 11,         
971.    Silbergleich Karl, rms, I r, v/t, 24.12.18., pk 1a
972.    Sild Jaan, rms, II r, 10.01., pk 11; haav Rõngu-Pukkamõisa 25.01., pk 23       VR (nao)
973.    Sild Eduard, velsk, II r, 10.01., pk 11
974.    Simm August, rms, IV r, töör, 24.12.18., pk 4
975.    Sisask Rudolf, I, 4, 27.12.
976.    Soits Oskar, rms, IV r, pk 17
977.    Solbach Aleksander, I, 14, 2.jal.polgust
978.    Sommel (v.Sommil)  Otto, rms, töör, 21.01., sadulsepp pk 19
979.    Songisepp Karl, rms, IV r, 01.01., pk 2,
980.    Soo Eduard, vet velsk, töör, 26.12.18., pk 4
981.    Soodla Johannes Karli p., al- ltn,  III r ül, 25.12.18. Maarja-Magdaleena KL-st;  30.12.18., v ohv  VR
                                                                                     Tagan. Tartust Kup-ga teel       KPPS asutaja 1938.   
982.    Soom Villem Johani p., rms, tr, II r, pk 15; haav Pajus 31.01., pk 25             
983.    Soome August,rms,tr; 35
984.    Soome Johann, rms, IV r, 24.01., pk 26
985.    Soome Mihkel, rms, IV r, 24.01., pk 26
986.    Soome Voldemar, rms, töör, pk 35
987.    Soomer Jakob, rms, IV r, 24.12.18., pk 4; toidustajaks pk 19
988.    Soonik August, rms, IV r, töör, 24.12.18., pk 4; vab 21
989.    Soosaar Johannes, rms, III r, 24.12.18., pk 4; rtsk, pk 6
990.    Soots August, lpn,  I r, 30.12.18., n ohv
991.    Sorel Arnold, rms, I r, pk 18
992.    Stamm Armin, rms, tr, 13.-24.01.,
993.    Stamm Theodor, vet velsk, töör, 24.12.18., pk 4
994.    Stroom August, rms, IV r, 18.01., pk 17; väej pk 29
995.    Sturm Ferdinand, jefr, I r, 20.01., pk 18, Hugo vend
996.    Sturm Hugo Jüri p., jefr, I r, 17.01., pk 18, Patjalast, Ferdinandi vend          VR (ohv as, Jüri p)
997.    Sturm Oskar, jefr, tr, II r, pk 15; teadm kad 29.01.; tagasi tulnud 04.02.            
998.    Subbi Johannes Jaani p., töör, I r, n a o, 22.12, pk 14, 21       PKKS asutaja 1938.  VR (ohv as, Jaani p)
999.    Subetets Gavril, rms, III r, 31.12.18., pk 7
1000.  Suits Eduard (Einar), rms, I r, 24.12.28., pk 4, haige 23.01.
1001.  Suits Jaan, rms, IV r, töör, 24.12.18., pk 4
1002.  Suits Oskar, rms, IV r, 18.01.
1003.  Suits Rudolf, rms, II r, 23.01., pk 22
1004.  Sultz Karl, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
1005.  Surva Rudolf, rms, IV r- rtsk, 24.12.18., pk 4
1006.  Sutt Herman, rms, rtsk, 10.01., pk 11
1007.  Suu Voldemar, rms, III r, 24.01.
1008.  Suup August Jaani p., rms, rms, rtsk, 31.12.18., pk 7, 2.JP-st, IV r, pk 17, Jaani p., lang.16.04.  +     VR
1009.  Suup Karl, rms, IV r, 11.01., pk 12; haav Pajus 30.01., pk 25
1010.  Suuremäe August, rms, III r, 20.01., pk 20
1011.  Sõra Eduard, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
1012.  Sõrra Juhan, rms, I r, 13.01., pk 16
1013.  Sõõrn Karl, rms, töör, pk 35
1014.  Säga Ernst, rms, I r, 24.12.18., pk 1, I rhm ül, nao, pk 14, põrut Sangaste vaks 28.01., jäi rivvi           
1015.  Särak Eduard, rms, tr, 12.-24.01., pk 35
1016.  Säärits August, rms, töör, pk 35
1017.  Säärits Osvald, rms, töör, pk 35
1018.  Sööde Leonhard, rms, IV r, 18.01., pk 17
1019.  Zirnask Friedrich, rms, III r, 23.01., pk 22                         
1020.  Tabas Voldemar Hansu p., rms, II r, 18.01., pk 17; lang Pajus 31.01., pk 25   +
1021.  Tago Voldemar, kapellmeister al 23.01., 36
1022.  Tahkale Wilhelm, rms, I r, pk 4
1023.  Tallinn Johannes, rms, tr, 21.-24.01., pk 35
1024.  Tambu Johannes, rms, IV r, 18.01., pk 17; haav Pajus 30.01., pk 29
1025.  Tamm Aleksander, rms, töör, v/t, 01.01.                                                       
1026.  Tamm Arkady, rms, I r, 24.12.18., pk 1a
1027.  Tamm Armin, rms, IV r, 19.01., pk 26
1028.  Tamm Gustav, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
1029.  Tamm Ludvig, rms, I r, 24.12.18.
1030.  Tamm Rudolf, rms, III r, tr, 03.01., pk 4, 35, Torma-Lohusuu KL-st
1031.  Tamme Aleksander, rms, tr, pk 2
1032.  Tamme Karl, arstiüliõp, 23.01., pk 21; vab 24
1033.  Tamme Peeter, rms, III r, 26.01.
1034.  Taras Johannes Hansu p., rms, I r, 20.01., pk 18, Kassinurmest                                    VR
1035.  Tarder (Põder) August, rms, I r, 24.01.
1036.  Tarik Richard, rms, IV r, 08.01., pk 9       
1037.  Tarik Rudolf Juhani p., ltn, I r, EKL-st 27.12.18.; tapet Vene häv pat poolt 1944 Erastvere hooldek,   VR                        
1038.  Tark Hans Mari p., rms, I r, 20.01., pk 18, lang.13.04.   +
1039.  Tarsch August vt Darsch A.
1040.  Tasa Peeter, rms, III r, pk 24
1041.  Tatsi Reinhold, rms, IV r, 18.01., pk 17
1042.  Tedder Hans, rms,  I r, 20.01., pk 18
1043.  Tedder (v.Tedler ) Oskar, rms, III r, 17.01., pk 16
1044.  Teinberg Eduard, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
1045.  Tender Jaan, rms, IV r, 24.01., pk 26
1046.  Teos Aleksander, rms, II r, 30.12.18., pk 8
1047.  Tera Peeter, rms, III r, 26.01., haav Pajus 31.01.,
1048.  Terepson Erich, rms, III r, 23.01., pk 22; lang Kikka lah 27.01., pk 23     +
1049.  Te(u)hker Karl, rms, III r, pk 24
1050.  Tiidor Adolf, rms, töör, pk 35
1051.  Tiidor Johan, rms, IV r, 08.01., haav Pajus 30.01., pk 29
1052.  Tiik Karl, rms, II r, 01.01., pk 2
1053.  Tiimann Ado,sõjaväeametn, töör, 27.12.18. pk  5, maj osak; asjaajaja, pk 16, Siimustist 
1054.  Tiimann Johannes, rtsk, 27.12.19., luurajate ül                                        
1055.  Tiimann Karl, ltn, rtsk ül, 27.12.18., pk 5, Siimustist
1056.  Tiit Johannes, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
1057.  Tiiru Johannes, rms, III r, 30.12.18.
1058.  Tiits (v. Tiiter) August, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
1059.  Tikk Eduard, rms, II r, 24.12.18., pk 4, haav Pajus 31.01., pk 25
1060.  Tikk Hans, rms, II r, 24.12.18., pk 4; haav Pajus 31.01., pk 25
1061.  Tilba Leonhard Leena p., I r, 24.12.18., töör, pk 8; I r, haav Pajus 31.01., pk 25 , tag 19.03.  
1062.  Till Eduard, rms, III r, 24.01., haav Kikka lah 27.01., pk 23
1063.  Tilsen Paul, rms, II r, pk 15
1064.  Timusk Eduard, rms, III r, 23.01.
1065.  Tomberg Otto, van arst, pk 17, Võtikvere vallast
1066.  Toming(as) Leonhard, rms, IV r, 23.01., pk 22
1067.  Tomson Karl, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
1068.  Toom Voldemar, rms, I r, v/t, 24.12.18., pk 1a
1069.  Tooming Jaan, rms, töör, 27.12.18., 01.01., pk 1, koju 13.01.
1070.  Toots Arnold, rms, II r, 10.01.                                            
1071.  Toots Aruvald, rms II r, pk 11
1072.  Toots Berthold, rms, III r, 26.12.18., pk 7, lang.14.03.     +
1073.  Toots Johannes, rms, rtsk, 10.01., pk 11
1074.  Toots Karl, rms, II r, 18.01., pk 17; teadm kad 29.01., pk 25
1075.  Toss Johannes, rms, I r, 24.12.18., pk 1a; lang Sangaste vaks 28.01.19., pk 24    +
1076.  Tra...? August, rms, töör, pk 35
1077.  Treial (v. Treier) Jaan Hansu p., rms, IV r, töör, 24.12.18., pk 4, lang. Petserimaal19.04., Kursi surn/a    +
1078.  Treial Manivalde, rms, I r, 24.12.18., pk 1a
1079.  Treiberg Armin, rms, tr, 18.-24.01.
1080.  Treiberg August, rms, III r, 12.01., pk 13, tr?
1081.  Treimuth Jaan, rms, III r, 26.01., pk 24                                                                 
1082.  Tresen Paul, rms, II r, tr, 17.01.
1083.  Tross Aleksander, rms, tr, 19.-24.01., pk 35
1084.  Truu August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
1085.  Truus Aleksander, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
1086.  Truus August, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
1087.  Truus Ernst, rms, II r, 18.01., pk 17, 18
1088.  Tsakkaja Kristjan, rms, I r, 26.01., srtp, pk 35
1089.  Tsidor Adolf, rms, tr, 18.-24.01.
1090.  Tuhkur Karl, rms, III r, 24.01.
1091.  Tuppits Heinrich, rms, I r, 20.01., pk 18                                                               VR ( Tõnu p)
1092.  Tust Eduard, ab lip, IV r, 28.12.18., pk 6
1093.  Turu Jaan, rms, töör-II r, 31.12.18., pk  1, töör, pk 8
1094.  Tuul Johannes, rms, I r, 24.12.18., pk 1a  
1095.  Tuur Jaan, rms, III r, töör, 24.12.18., pk 4
1096.  Tuvike Albert, rms, rtsk, 10.01., pk 11, a ltn?
1097.  Tuvike Johan, rms, rtsk, 10.01., pk 11
1098.  Tõnts Eduard, rms, II r, 23.01., pk 22
1099.  Tõrs Jaan, rms, rtsk, 16.01., pk 15
1100.  Tõruke August, rms, IV r, 18.01., pk 17; suurtüki komandosse al 25.01., pk 29; 35, tr?
1101.  Tõruke Jaan, rms, IV r, 19.01., pk 26
1102.  Tõruke Karl, rms, tr, II r, 17.01., pk 15                     
1103.  Tänav Mihkel, rms, III r, 27.12.18., pk 5, lang.13.04.    +
1104.  Tärna Oskar, n a o, töör, III r, 01.01., pk 8, nao- vahvuse eest Liiwa kõrtsi kaitsmisel, pk 6
1105.  Täps Jüri, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
1106.  Türn Johannes, rms, III r, pk 8
1107.  Türk August, rms, III r, töör, 11.01.
1108.  Türna August, rms, tr, II r, 17.01., pk 15; tr, pk 22
1109.  Türna Jüri, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
1110.  Ublaus (Udvas) Eduard, rms, III r, 12.01., pk 18
1111.  Uks Ilmar, rms, I r, pk 8
1112.  Unt August, rms, IV r, 24.12.18., pk 4; rk, pk 1
1113.  Unt Jakob, rms, rtsk, pk 14, vab pk 19
1114.  Unt Jaan Aadu p., ltn, IV r ül, 23.12.18., pk 1, EKL-st;; surn Forest Lawn 24.12.1974    VR
                                           taganes Kup-ga Tartust          KPPS asutaja 1938.                                                                      
1115.  Unt Richard Hindreku p., rms, I r, 18.01., pk 18; põrut Pajus 31.01., 26
1116.  Urgard Albert, rms, III r, 17.01., pk 16
1117.  Uri August Jaani p., rms, I r, 28.01., pk 23; haav Pajus 31.01., pk 25
1118.  Urm Julius, rms, III r, 30.01., pk 26                             Urm E, rms, III r (andnud hiljem seletuse)
1119.  Urm? Karl, rms, tr, 11.-24.01.
1120.  Ustal Karl, rms, III r, 24.12.18., pk 4
1121.  Ustav Aleksander, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
1122.  Ustav August Gustav Mardi p., n a o, IV r, 23.01., pk 22                                  VR
1123.  Ustav Kristjan, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
1124.  Utsal Gustav, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
1125.  Utsal Karl, rms, töör, pk 35
1126.  Utsal Richard, rms, I r, 20.01., pk 18
1127.  Uts Aleksander, rms, III r, 20.01., pk 4, 18
1128.  Utt Osvald, rms, III r, 12.01., pk 13; tr, 22
1129.  Uus Henrik (Heinrich), rms, I r, 08.01., pk 9, Ilmari vend
1130.  Uus Ilmar, rms, I r, 30.12., pk 7, Henriku vend
1131.  Vaddi Rudolf, rms, I r, 30.12.18., pk 7, 8
1132.  Vadi Jakob, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
1133.  Vadi Johannes, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
1134.  Vaher Ernst, rms, III r, 27.12.18., pk 5; II r, pk 8
1135.  Vahkal Villem Tõnu p., rms, I r, II r, 24.12.18.,pk 4; haav Pajus 31.01., pk 25
1136.  Vaht August, rms, tr, 10.-24.01., pk 35               
1137.  Vaht Johannes Jaani p., rms, tr, II r, 17.01., pk 15; haav Pajus 31.01., pk 25                  
1138.  Vahtrik Aleksander, rms, III r, töör, 24.12.18., pk 4
1139.  Vahtrik Karl, rms, IV r, 28.12.18., pk 6
1140.  Vaino Martin, rms, IV r, pk 17
1141.  Vaino Paul, rms, III r, 10.01., pk 11
1142.  Valdmann Arnold, rms, I r, 12.01.                                                              
1143.  Valdmann Arved, rms, I r, pk 13
1144.  Valdmann Eugen, rms, I r, 16.01., pk 19
1145.  Valdmann Johannes, rms, I r, 24.12.18., pk 1a, tr, 10.-24.01., pk 35
1146.  Valdson Gustav, rms, III r, 26.12.18., pk 7; tr, 22, tr, 17.-24.01., pk 35
1147.  Valdson Hans, rms, III r, 23.01., pk 22
1148.  Valge Aleksander, rms, tr, 13.-24.01., pk 35                                            
1149.  Valge Aleksander, rms, tr,  11.-24.01., vab pk 21, Jaani p., lang 28.02.19., Kursi surn/a
1150.  Valge August, rms, töör, 10.01., pk 11
1151.  Valk Richard, tr,  , 35
1152.  Vander Mart, rms, IV r, 18.01.
1153.  Vannamb Paul Joosepi p., lpn,  II r, pk 14, 15.01.; lang Pajus 31.01., pk 25      +
1154.  Vannus Aleksander (August Jani p.), rms, tr, IV r, pk 28; haav Pajus 30.01., pk 29, lang Petserimaal 30.04.
1155.  Varm Elmar, rms, I r, 24.01.
1156.  Vatsa Gustav, rms, rtsk, 17.01., pk 16
1157.  Varna Martin, rms, IV r, 18.01.
1158.  Vars Eduard, rms, III r, pk 13
1159.  Vasil Aleksander, rms, IV r, töör, 24.12.18., pk 4
1160.  Vasil August, rms, IV r, töör, 24.12.18., pk 4,8                    
1161.  Vasil Hugo, rms, II r, 24.12.18., pk 4
1162.  Vedler Oskar, rms, III r, pk 28
1163.  Veedler Aleksander, rms, II r, 29.12.18., pk 7
1164.  Veedler Eduard, rms, I r, 29.01., pk 7; väej al Tartu vab, pk 29
1165.  Veedler Ernst, rms, töör, 24.12.18., pk 8, hob
1166.  Veider Eduard, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
1167.  Veisberg Jaan, rms, rtsk, 27.12.18., pk 5
1168.  Veismann Johannes, rms, III r, pk 18
1169.  Veldbach Karl, rms, tr, 17.-24.01., pk 35
1170.  Vellner Elmar, rms, III r, 27.12.18., pk 5; rtsk, pk 5
1171.  Vendelin Ado(lf), rms, I r, 24.12.18., pk 4; vab 27.12.18., pk 5
1172.  Venessaar Theodor, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
1173.  Vernomasing Johan, rms, töör, pk 35
1174.  Vernomasing Karl, rms, IV r, 01.01., pk 2
1175.  Vesi August, rms, I r, 13.01., pk 14, 2.JP-st
1176.  Veske Mihkel, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
1177.  Veski Oskar, rms, töör, pk 35
1178.  Vester Albert, rms, III r, 24.01., pk 24; haav Pajus 31.01., pk 25
1179.  Vester Edgar, rms, III r, 24.01., põrut Pajus 30.01., pk 25
1180.  Vester Eduard, rms, III r, pk 24
1181.  Viin Johannes, rms, II r, pk 22
1182.  Viik Karl, rms, IV r, 23.01., pk 22, 26, haig.surn.25.08.   +
1183.  Viik Otto, rms, rtsk, 28.12.18., pk 6, lang.29.04.        +
1184.  Viiks Johannes, rms, töör, pk 35
1185.  Viilip Aleksander, rms, III r, 24.01., pk 24
1186.  Viira Aleks, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
1187.  Villmann August, rms, IV r, 23.01., pk 22
1188.  Vippel August, nao, IV r, pk 22
1189.  Vipper August, n a o, IV r, 23.01., pk 26
1190.  Vipper Eduard, rms, IV r?, 18.01., pk 17; haav Pajus 30.01., pk 29
1191.  Vipper Eduard August Mardi p., rms, II r, 23.01., pk 22; lang Pajus 31.01., pk 25     +
1192.  Viru Aleksander, rms, tr, 18.-24.01., pk 35
1193.  Viru Friedrich, rms, IV r, 24.01., pk26
1194.  Viru Johannes, rms, II r, 23.01.
1195.  Viru Leo(nhard), rms, töör, 27.12.18., pk 6, van kirj, pk 13
1196.  Viruvere Heinrich, rms, IV r, 18.01., pk 17
1197.  Vismann Johannes, rms, III r, 20.01.
1198.  Visnapuu Eduard, rms, rtsk, 06.01., pk 7
1199.  Visnapuu Gustav, rms, rtsk, 12.01., pk 14
1200.  Visnapuu Karl, rms, rtsk, 06.01., pk 7
1201.  Visnapuu Martin, rms, II r, 12.01., pk 13, lang.25.04.    +
1202.  Voddi Gustav, rms, III r, 23.01., pk 22, kirjutaja, lang. 31.12.19.   +
1203.  Voimann Johannes, rms, IV r, 24.12.18., pk 4
1204.  Volmer Elmar, rms, III r, pk 5 -rtsk, pk 5
1205.  Volmer Karl, rms, töör, püssitöökoda ajut, pk 19
1206.  Vomm Aleksander, rms, tr, 11.-24.01., pk 35
1207.  Vomm August, rms, töör, 24.12.18., pk 8
1208.  Vomm Johannes, rms, III r, 24.12.18., pk 4
1209.  Vonder Mart, rms, IV r, pk 17
1210.  Vuks Aleksander, rms, töör, pk 35
1211.  Vuks August, rms, III r, 20.01., pk 20, 35, tr 17.-24.01.
1212.  Vuks Johannes, rms, tr, 18.-24.01.
1213.  Vähkmann, August, rms, IV r, 18.01., pk 17
1214.  Väljaots Aleksander, rms, IV r, 08.01., pk 9 ; väej pk 21        
1215.  Väljaots Eduard, rms, I r, 10.01., pk 11
1216.  Väljaots Jaan, rms, IV r, 24.12.18., pk 4
1217.  Väljaots Johannes Jüri p., rms, IV r, 08.01., pk 9, haav.surn. 28.06., maet Kursi sunuaeda,    +    VR ( Jüri p)
1218.  Värk August, rms, I r, 20.01., pk 18
1219.  Värnomasing Karl, rms, IV r, töör, pk 29
1220.  Väärt Aleksander, rms, tr, 19.-24.01., pk 35
1221.  Õunapuu August, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
1222.  Õunapuu Johannes, rms, tr, 10.-24.01., pk 35
1224.  Õunapuu Oskar, rms, tr, 13.-24.01., pk 35
                                    Leitnant J.Kuperjanovi alluvuses Vabadussõjas viibinud
                             Kuperjanovi partisanide salga ja partisanide pataljoni liikmete nimekiri
                                                           ajavahemikul 23.12.18. - 31.01.1919.

Nimekirja koostamise aluseks on:
"Tartu Maakonna kaitseliidu, Kuperjanovi Partisanide Salga ja Kuperjanovi Partisanide Pataljoni ülema päevakäsud, ettekanded".  /Riigi Keskarhiiv, fond 560, nim 1, säilik 1/, E.Grosschmidt "Pealuu märgi all". Mats Tallinn 1995, A.Kuperjanov "Kuperjanovi kaaslasena saksa okupatsioonist Paju lahinguni" Tartu 1938.

Koostasid:   Urmas Salo  ja  Olev Teder
Tagasi