Julius Kuperjanovi Selts


MTÜ Julius Kuperjanovi Selts  Tartu.  Saada E-mail: olev@kuperjanov.ee    
                                                                       Leitnant J.Kuperjanovi kiri

    Leitnant J.Kuperjanovi kiri Valga vabastusoperatsiooni juhile lükkab ümber oberst Kalmi esitatud väite, mille kohaselt olevat ltn.Kuperjanov 31.01.19. kell 9 alustanud isepäiselt rünnakut Paju mõisale. H.Kalmi raamatus "Põhja Poegade retk" (algver.1921) lk.35 esitatud pahatahtlik vale avas Pandora laeka, mille kurjust täis sisu juhatas meie paljud ajaloolased ja uurijad väärarusaamade sasipuntrasse. Tulemusena kinnistus rahva hulgas väärlegend, mille kohaselt ltn. Kuperjanov olevat põhjustanud verise Paju lahingu.

Leitnant J. Kuperjanovi kiri Valga vabastusoperatsiooni juhile oberst Hans Kalm`ile
J.Niinistö"Pohjan Pojat kuvahistoria suomalaisen vapaaehtoisrykementin vaiheista Viron vapaussodassa 1919." 1999. lk.58:

"Vägede juhataja Oberst Kalmile!
Läinud ööl tungis vaenlane Luhde-Grosshofile (Paju mõis-O.Teder), suuremate jõududega soomus auto ja -rongi toetusel kallale ja sundis minu roodu sealt lahkuma. Minu seisukoht on nüüd Zepli talust lõuna sihis. Vaenlane saadab väheseid jõudusid Piglusaare sihis (kella 9 ajal - 20-30 meest, kella 9,50 ajal kuni 60 meest). Luhde - Grosshof on praegu ülitähtis koht, kui vaatepunkt ja seda peaks tagasi võtma, selleks palun Teilt luba. Oleks soovitav, kui Varnale saaks minu parema tiiva kaitseks veike salk välja saadetud.
Laane (Koniste lähedal)   (2 km Paju mõisast - O.Teder)          
31.I.19. kell 9 55"      Ülemleitnant Kuperjanov            " Saap. 10.20"   (Märkus: ob.Kalm kätte saanud: "Staap. 10.20" -O.Teder)