Julius Kuperjanovi Selts
                          


MTÜ Julius Kuperjanovi Selts Tartu. Saada E-mail:  olev@kuperjanov.ee
mitte Irwelt ega ka kelleltki teiselt. Vaatamata tugevale ebaloogilisusele usutakse valet tänaseni.

                         b)kommunistliku propaganda valed
                                Nendest rääkida on üsna lootusetu, sest kommunistliku Vene eesmärgiks oli Eesti ning eestlus hävitada. Paraku toetab laiem üldsus tänini rumalaid versioone Kuperjanovi mahalaskmisest omade poolt või tema ebainimlikkusest või karistaja olemusest.

                        c)Vabadussõdalaste (vapside) mahasurumise tagajärgedest tulenevad  kahjud.

                                   Kindral Laidoner ütles 12.06.38. Vabaduse risti X aastapäeval ja Paju mälestusmärgi nurgakivi panekul:

    ". . . vaatamata sellele, et Paju lahingus langes rivist välja meie võitlevate vägede kohapealne üldjuht leitnant Kuperjanov ja hulk teisi. . ."

                            Kas pole üllatav, kuidas 19 aastaga oli kindral unustanud oberst Kalmi ülesanded Valga operatsiooni üldjuhina?  Nimetada ilma igasuguse süütundeta Kuperjanovit Valga operatsiooni üldjuhiks on sihilik tegevus leitnandi alavääristamiseks ja iseenese ning Kalmi süüst puhtaks pesemisel.
                            Lugu täiendas veel kellegi korraldus kustutada Vabadussõja kaardilt leitnant Kuperjanovi tegevus Puurmani vallas, muutes võltsinguga tegelikke Vabadussõja pooltevahelisi piire, millega "kingiti" punastele 220 km2 isamaa pinda. Valedest kubisev kaart  kingiti viimati Eesti Valitsuse  poolt koolidele 2008.a.   


                       9) Leitnant Kuperjanovi dokumentide võltsimine. 
                                
                         Räägime asjast nii, nagu toimus, mitte nõnda, nagu riiklik ajaloonägemise tarvidus ette näeb. Kogu Valga operatsiooni teostus alates oberst Kalmi saabumisest Sangaste jaama kuni Paju lahingu lõpuni oli tegelikult läbikukkunud üritus. Seda just oma verisuse tõttu. Loomulikult tuli leida süüdlane või süüdlased. Kõige enam sobis patuoinaks leitnant Kuperjanov, kes olevat vastu hakanud nii kapten Irwele kui oberst Kalmile. Ka tema varasemate "isepäiste" ettevõtmiste meeldetuletus kulus nüüd marjaks ära. Seda enam, et leitnant sai lahingus haavata ning surm valmistas ette soodsad võimalused, mida Paju lahingu asjaosalised ohvitserid tõttasid kärmelt oma kasuks ära kasutama. Nii on ajaloos alati tehtud ning tehakse aina uuesti, mistõttu on käesolev uurimus kurikaeltele ja nende kaitsjatele kindlalt vastukarva. Tuleviku ning tulevaste võimalike Vabadussõdade võidu nimel ei saa ajalooseikade kirjeldamisel lähtuda mitte seisukohtadest, mis on riiki valitsenud klikile kasulik, vaid siiski sõltuvalt arhiivimaterjalide tõepärasest analüüsist.
                         Operatsiooni läbikukkumise algussignaali andis kindral Laidoner  21.01.19., kui uueks Lõunarinde juhiks määrati võõramaalane kindral Wetzer, kes omakorda kinnitas soomlaste abiväe ülema, oberst Kalmi, Valga operatsiooni üldjuhiks. Et enamasti isiklikest vajadustest lähtuvalt kavandatud operatsioon luhtus oma verisuse tõttu, tuli kiiresti midagi ette võtta ning selleks sobis kõige paremini leitnant Kuperjanovi 31.01.19. kirjutatud kadunud operatiivkäsu võltsimine.
                        Võltsing "Oberativ päevakäsk Nr.4. Tartu-Valga väeosadele, Sangaste 31.01.19. kell 19,30" on nii oskamatult, ebaloogiliselt ja harimatult koostatud, et rääkida selle kirjutamisest leitnant Kuperjanovi poolt on mitte ainult vastutustundetu ja võhiklik, vaid ka asjatundmatu. Ainuüksi  pealkiri koosneb 6-st jämedast veast:
                                    - sõna "oberativ" ei ole ei eesti-ega venepärane, vaid soome;
                                    - Nr.4. pole õige, sest Kuperjanovi päevakäsu eelmine number oli nr.5;
                                    - mitte "Tartu-Valga väeosadele", vaid õige oleks "Minu nimelise partisanipataljoni...";
                                    - mitte "Sangaste", vaid kas Paju või Laane talu, kus Kuperjanov ööbis koos adjutandiga;
                                    - mitte "kell 19,30", vaid varahommikul; kell 19.30 viibis leitnant haavatuna Sangastes vagunis;
                                    - kellaajas ei kasutanud Kuperjanov koma. 
Foto 3. "Pealetungi algus järgneb minult"
Fotod: üleval vas. 4.    üleval par. 6. 
                     all       5.                              võltsingust
          
Foto 7. Näidis leitnant Kuperjanovi operatiiv päevakäsu lõpust
             (nr.3., 24.01.19.)
Foto 6.